Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze internetsite www.incassofederatie.nl kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden wensen wij geen aansprakelijkheid te accepteren.

Incasso Federatie Nederland B.V. verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Incasso Federatie Nederland B.V. worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Incasso Federatie Nederland B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor problemen met betrekking tot het functioneren van deze website.

Hoewel Incasso Federatie Nederland B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Incasso Federatie Nederland B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Hoewel Incasso Federatie Nederland B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Incasso Federatie Nederland B.V.