Strategisch advies

Het kan verhelderend werken om een onafhankelijke adviseur naar het proces van uw creditmanagement te laten kijken. Een objectieve visie die zorgt voor een belangrijke toegevoegde waarde: verbeteringen die uw creditmanagement optimaliseren.

Toetsing opdrachtgever

Zakendoen begint met de acceptatie van nieuwe klanten. Hoe weet u of potentiële afnemers kredietwaardig zijn en of zij aan hun betalingsverplichtingen voldoen? Dat weet u vaak niet, maar wij kunnen u hierover informeren. Met onze kredietrapporten leveren wij informatie over potentiële klanten op basis waarvan u een verantwoorde kredietbeslissing kunt nemen.

Toetsing Debiteur

In de incassofase wordt u geconfronteerd met klanten die hun facturen niet betalen. Met verhaalsinformatie worden de verhaalspositie en beslagmogelijkheden van een debiteur in kaart gebracht. Indien de debiteur echt niet betaalt, is beslaglegging vaak een laatste mogelijkheid. Wij begeleiden dit proces op een effectieve en uiterst doordachte wijze.

Management Informatie Rapportage MI®

Er worden vaste rapportages met onze diensten geleverd. Wilt u hier zelf flexibel in zijn? Dan kunt u natuurlijk ook met onze specialisten zelf rapporten samenstellen. De rapportage is overzichtelijk en transparant, op de resultaten kunt u strategische beslissingen baseren.

Stand van zaken Online

Wilt u weten wat op dit moment de stand van zaken is in één van uw dossiers? Dit is een dienst waarmee u in de gelegenheid wordt gesteld om via uw persoonlijke inlognaam en password op onze website real-time, 24 uur per dag, 7 dagen per week, inzage te krijgen in uw dossiers. Al het internetverkeer wordt met encryptie beveiligd.