Heeft u een incassobureau in Aerdenhout of omgeving nodig, omdat een huurder de huur niet op tijd betaald? De vordering van achterstallige huurpenningen kan snel oplopen. Het bedrag wordt maandelijks hoger. Reden genoeg om al in een vroeg stadium actie te ondernemen. Met de huurincasso mogelijkheid van Incasso Federatie Nederland worden wanbetalers al vroeg op hun betalingsachterstand gewezen.

Voorkom huurachterstand(en)

IFN richt zich op een brede financiële en juridische dienstverlening. Onze gespecialiseerde medewerkers beschikken over juridische kennis van verschillende vakdisciplines waaronder het ontwerpen en opvolgen van facturatie stelsels, debiteurenbeheer, creditmanagement en het zoeken van oplossingen binnen zowel het minnelijke als gerechtelijke incassotraject. Specialisten op het gebied van vastgoed en (ver)huur kunnen u veel werk uithanden nemen. Dat houdt in dat wij direct na het ontvangen van uw huurvordering actie ondernemen door middel van het in gebreke stellen van uw huurder. Meestal neemt een huurder vlot contact op met een incassobureau en wordt tot betaling overgegaan. Blijft betaling uit en laat een huurder niets horen dan worden aanmaningen gestuurd en wordt een debiteur gesommeerd te betalen. In enkele gevallen wordt een regeling getroffen en wordt de huurachterstand ingelopen, waarna uw huurder weer bij is met betalen.

Huurincasso niet alleen voor grote vastgoedbeheerders

Niet alleen vastgoedbeheerders, makelaars, sociale woningbouwverenigingen, beleggingsmaatschappijen, institutionele beleggers of pensioenfondsen maken gebruik van een incassobureau in Aerdenhout om achterstallige huurgelden betaald te krijgen. Ook voor particuliere vastgoedeigenaren zijn de diensten van een incassobureau een oplossing bij het innen van achterstallige huurpenningen. U kunt Incasso Federatie Nederland inschakelen voor vorderingen in het minnelijke en gerechtelijke incassotraject. Een van de afwegingen die u als verhuurder maakt, is of u de huurovereenkomst wilt laten ontbinden of voortzetten. Naast het innen van de huurgelden, verzorgen onze specialisten ook het ontbinden van de bestaande huurovereenkomst. Dit gebeurt door middel van een gerechtelijke ontbindingsprocedure. Indien noodzakelijk wordt ook eventuele ontstane of toegebrachte schade gevorderd.

Juridisch advies en begeleiding

De incassospecialisten van IFN beheersen het huurrecht en zijn op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving. Zowel professionele als particuliere verhuurders hebben recht op stabiele huurinkomsten en een gezonde, regelmatige cashflow. Naast het uithanden geven van een vordering kunt u ook met uw vragen op het gebied van verhuur en vastgoed bij IFN terecht. Welke voordelen biedt Incasso Federatie Nederland als samenwerkingspartner op het gebied van verhuur en vastgoed?

  • Effectief incassotraject met vlotte opvolging.
  • Het herstellen van uw cashflow.
  • Daar waar mogelijk verbetering van de betalingsgewoonten van een huurder.
  • Eventuele rechtmatige ontbinding van de huurovereenkomst.
  • Advies op het gebied van rendement bij het verhuren van vastgoed.

In de praktijk is gebleken dat wanneer u de huurvorderingen, of uw debiteurenbeheer onderbrengt bij IFN, u binnen een aantal maanden over zowel een stabiel huurdersbestand als tijdige huurbetalingen beschikt. In bepaalde gevallen blijft ook in het minnelijke incassotraject betaling uit, waardoor de noodzaak voor een gerechtelijke procedure ontstaat. Uiteraard doen onze specialisten er alles aan om de betalingsmoraal van uw huurder(s) te verbeteren. Blijft iemand echter ondanks meerdere herinneringen en sommaties slecht van betalen dan kunt u bij de rechtbank ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming vorderen.

Snelle incassoprocedure

Wacht niet te lang met het uithanden geven van een openstaande huurvordering. Voorkom dat de huurachterstand zo groot wordt, dat inlopen onmogelijk is. Onze incassomedewerkers nemen contact op met de huurder en proberen op minnelijke manier tot een oplossing te komen. Vaak is een betalingsachterstand een tijdelijke kwestie en binnen een aantal dagen tot weken opgelost. Een enkele keer is er meer aan de hand en vallen regelmatige betalingen ook in de toekomst niet te verwachten. Blijft een huurder ook na een gerechtelijk traject in gebreke, dan kan de huurovereenkomst ontbonden worden. Als hier geen tijdig gevolg aan wordt gegeven, kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot het uitvoeren van de ontruimingsmaatregelen. U kunt de stand van zaken van een ingediende huurvordering 24/7 online volgen.

Gratis incasso advies

Wilt u meer weten over huurincasso’s? Incasso Federatie Nederland geeft u graag advies. Onze specialisten geven u meer informatie over het innen van achterstallige huurpenningen en het uitbesteden van uw debiteurenbeheer. Ook voor al uw andere incassozaken en juridische vragen is IFN de aangewezen partner. Korte communicatielijnen, gericht advies en het snel ondernemen van actie zijn kenmerkend voor onze werkwijze. Ruim 90% van alle incasso vorderingen wordt alsnog binnen het minnelijke traject geschikt of betaald. Heeft u vragen of heeft u te maken met een huurder die de huur niet wil of kan betalen? Neem vrijblijvend contact met ons op. IFN is 6 dagen per week telefonisch bereikbaar op +31 (0)23 – 553 40 20.