Wilt u weten of en hoe een incassobureau bedrijven met openstaande vorderingen aanmaant? Niet iedere ondernemer wil een zakelijke relatie onder druk zetten door het inschakelen van een incassobureau. Aan de ene kant zit u met een debiteur die de rekening niet betaalt, maar aan de andere kant wilt u uw klant behouden. Het inschakelen van een betrouwbare partij zorgt ervoor dat uw zakelijke relatie niet verloren gaat. Wanneer schakelt u een incassobureau in om openstaande vorderingen te laten innen?

Werkwijze incassobureau bedrijven

Wanneer mag een incassoprocedure gestart worden? Schakelt u daarvoor een incassobureau in? Sinds maart 2013 zijn betalingstermijnen voor vorderingen tussen bedrijven onderling en tussen de overheid en bedrijven wettelijk vastgelegd. Dit maakt het voor ondernemers eenvoudiger om betalingsachterstanden te innen. Indien u onderling geen afspraken met een zakelijke debiteur heeft gemaakt, is de wettelijke betalingstermijn 30 dagen. Na het verstrijken van deze termijn kunt u een zakelijke WIK brief sturen en aankondigen dat bij het uitblijven van de betaling de vordering uithanden wordt gegeven en dat de bijkomende kosten voor rekening van de debiteur zijn. De regels zoals die gelden voor bedrijven onderling zijn:

Bedrijven onderling:

  • Zonder vastgelegde betalingsafspraken, vervalt de betalingstermijn na de wettelijke termijn van 30 dagen. Maak altijd goede afspraken en leg deze schriftelijk vast, zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn.
  • Afwijkende afspraken kunnen gemaakt worden, maar de afgesproken betalingstermijn mag niet langer zijn dan 60 dagen. Een lease- en/of financieringsconstructie valt buiten deze regels.
  • Het is als bedrijf mogelijk om een langere betalingstermijn af te spreken, langer dan 60 dagen, als dit niet ten koste gaat van de bedrijfsvoering van zowel de crediteur als debiteur.

Bedrijven en overheden:

  • In de wet is vastgelegd dat ook overheidsinstanties zich aan de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen moeten houden. Een leverancier kan zo niet eindeloos aan het lijntje worden gehouden.

Incassokosten in rekening brengen

Wanneer een zakelijke relatie in gebreke blijft met het betalen van de openstaande rekening, kunt u na uiterlijk 30 dagen incassokosten rekenen. De hoogte van deze kosten kunt u van tevoren vermeld hebben. Heeft u niets vermeld en/of zijn er geen afspraken gemaakt, dan zijn de wettelijke incassokosten van toepassing. In tegenstelling tot een incasso-opdracht op particulieren bent u niet verplicht om een bedrijf een aanmaning te sturen. U kunt de openstaande vordering indienen bij een incassobureau, waarna deze de wettelijke incassokosten direct in rekening kan en mag brengen.

Belangrijk voor het innen van openstaande vorderingen is:

  • Maak duidelijke afspraken en leg deze schriftelijk vast.
  • Factureer direct bij het afleveren van het product en/of de dienst.
  • Stuurt na 30 dagen direct een eerste aanmaning, dit is overigens niet verplicht.
  • Dien de vordering in bij Incasso Federatie Nederland als de betaling uitblijft. Uw debiteur wordt binnen 24 uur aangemaand.

Het inschakelen van een incassobureau bedrijven, heeft als voordeel dat uw debiteur op klantvriendelijke wijze attent wordt gemaakt op het openstaande bedrag. Het kiezen van een betrouwbaar incassobureau is niet eenvoudig. Enerzijds geeft u een stukje administratie uithanden en anderzijds wilt u graag volledig op de hoogte gehouden worden over een vordering en het verloop van het incassotraject. Incasso Federatie Nederland heeft een slagingspercentage van 80% tot 85% in de minnelijke fase. Een enkele keer blijft de betaling uit en is een debiteur onbereikbaar. In dat geval wordt de aankondiging van een rechtelijke procedure gedaan, waarbij melding wordt gemaakt van het feit dat alle bijkomende kosten eveneens voor rekening van de debiteur zijn. Online kunt u de ingediende vordering(en) 24/7 inzien en volgen.

Debiteurenbeheer incassobureau bedrijven

Ondernemers zijn dagelijks bezig met het vormgeven van een bedrijf of onderneming. U doet dat met passie en verwacht in ruil voor de producten of diensten die u levert een betaling. Te laat of niet betalende debiteuren kunnen een verlammende werking op uw bedrijfsvoering hebben. Heeft u weleens overwogen om het debiteurenbeheer uit te besteden? Vanaf het sturen van een factuur, tot het aanmanen en doorlopen van een incassoprocedure. Incasso Federatie Nederland kan het volledige debiteurenbeheer namens uw onderneming doen. Betalingstermijnen worden strikt opgevolgd en indien nodig, wordt een debiteur aan het openstaande bedrag herinnert.

Incassobureau inschakelen

Wilt u meer weten over de dienstverlening van Incasso Federatie Nederland? Neem contact op en bespreek met onze ervaren medewerkers de mogelijkheden die we uw onderneming te bieden hebben. Incassodossiers worden vlot opgevolgd, waarbij een debiteur altijd met respect wordt benaderd. Het behouden van zakelijke relaties is van belang voor uw bedrijfsvoering en daar draagt Incasso Federatie Nederland graag aan bij. U kunt ons contactformulier invullen of telefonisch contact opnemen met 023 553 40 20 voor het maken van een afspraak.