Bent u benieuwd naar incassobureau betekenis? Wat doet een incassobureau precies en is een deurwaarder hetzelfde als een incassobureau? Een incassobureau is een onderneming die het incasseren van openstaande vorderingen uitvoert namens een schuldeiser. De incassobureau betekenis is hetzelfde als een invorderingsbedrijf of incasso bedrijf.

Dienstverlening incassobureau betekenis

U kunt als particulier of ondernemer een incassobureau inschakelen als u een debiteur heeft die niet op tijd betaald. Het incassobureau gaat namens u aan de slag om het openstaande bedrag te innen. De kosten die bij een incassotraject in rekening worden gebracht, zijn in 2012 wettelijk vastgelegd. Incasso Federatie Nederland werkt via een vast patroon:

  • U geeft als crediteur of schuldeiser een openstaande vordering uithanden aan Incasso Federatie Nederland.
  • IFN verstuurt herinneringen, aanmaningen en sommaties naar de debiteur. IFN neemt op verschillende manieren contact op met de debiteur.
  • Zowel per brief, per e-mail en /of WhatsApp. Ook kan er telefonisch contact opgenomen worden met uw debiteur.
  • Het minnelijke incassotraject is in 80% – 85% van alle vordering succesvol. De betaling wordt gedaan voordat de stap naar de rechtbank wordt gezet.
  • Bij betaling betaalt uw debiteur het openstaande factuurbedrag inclusief de incassokosten en bijkomende rente naar een derdengeldenrekening.
  • Het ge├»ncasseerde factuurbedrag wordt naar u overgemaakt.
  • De kosten die een debiteur heeft betaald als incasso- en rentekosten zijn voor Incasso Federatie Nederland.

Verschil incassobureau en gerechtsdeurwaarder

Er is een wezenlijk verschil tussen een incassobureau en een gerechtsdeurwaarder. Daar waar een incassobureau geen wettelijke status heeft, heeft een gerechtsdeurwaarder dat wel. Een incassobureau kan geen beslag leggen op onroerend goed en/of bank tegoeden. Wanneer u een vordering uithanden geeft aan een incassobureau en een debiteur geen reactie geeft en/of tot betaling overgaat, kunt u overgaan tot een gerechtelijke incasso. Hierbij wordt door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding bij de debiteur betekent. Een gerechtsdeurwaarder kan na uitspraak door een rechtbank overgaan tot executie van het vonnis. Zo kan er beslag gelegd worden op de boedel, maar ook loon- en bankbeslagen worden door een gerechtsdeurwaarder gelegd. In sommige gevallen kan een gerechtsdeurwaarder zelfs een woning en/of bedrijfsruimte ontruimen.

Voorwaarden en kosten incassobureau

Het inschakelen van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder is niet gratis. Sinds 1 juli 2012 is de Wet incassokosten van kracht. Dat houdt onder meer in dat incassokosten die in rekening gebracht worden een minimaal en maximaal tarief hebben. Bovendien mogen er pas incassokosten in rekening gebracht worden, nadat u een aanmaningsbrief heeft gestuurd en de debiteur een betalingstermijn van minimaal 14 dagen heeft gegeven. In deze aanmaning staan verplicht een aantal punten:

  • Voornemen om de vordering bij een niet tijdige betaling over te dragen aan een incassobureau.
  • De hoogte van de bijkomende kosten + eventuele BTW.

Wordt de vordering binnen 14 dagen alsnog betaald, dan worden de incassokosten niet in rekening gebracht. Blijft de betaling uit dan kunt u de vordering overdragen aan Incasso Federatie Nederland. In dat geval is de debiteur verplicht ook de bijkomende kosten te betalen. In geval de vordering niet in der minne wordt geschikt, kan de stap naar de rechter worden gezet. Als een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding uitbrengt, worden naast de incassokosten ook andere kosten in rekening gebracht. Dit zijn onder meer ambtelijke kosten voor het uitbrengen van de dagvaarding, het executeren van een vonnis etc. Ambtelijke kosten liggen wettelijk vast. Voor alle andere niet-ambtelijke werkzaamheden die een gerechtsdeurwaarder uitvoert mag deze zelf de tarieven vaststellen.

Klantvriendelijk incasseren

Met name voor kleinere vorderingen is de gang naar de rechter niet wenselijk. De kosten van een gerechtelijke procedure wegen in dat geval niet op tegen het openstaande bedrag. Een betrouwbaar incassobureau zal altijd met u overleggen over de stappen die genomen worden. Incasso Federatie Nederland staat bekend als eigentijds incassobureau met een klantvriendelijke werkwijze. Uw debiteur wordt te allen tijde met respect behandelt en van agressief incasseren is geen sprake.
Onze medewerkers zijn er alles aan gelegen om de zakelijke relatie die u heeft met een schuldenaar te behouden. Het is bovendien mogelijk om de vorderingen van het incassotraject online te volgen. U kunt 24/7 zien hoe de incasso er voor staat. Na het aanmelden van uw vordering, wordt uw debiteur binnen 24 uur aangemaand en op de hoogte gebracht over de openstaande vordering.

Meer weten over de dienstverlening van een incassobureau?

Wilt u weten wat Incasso Federatie Nederland voor u kan betekenen? Naast het innen van openstaande vorderingen kunt u bij ons terecht door juridisch advies, gerechtsdeurwaardersdiensten, kredietwaardigheidsrapportages en debiteurenbeheer. Neem telefonisch of via e-mail contact met ons op. Wij lichten graag persoonlijk toe wat we uw onderneming te bieden hebben.