Zoekt u een incassobureau in Bloemendaal? Het is één van de grootste ergernissen van ondernemers; klanten die te laat of niet betalen. U heeft een bestelling naar tevredenheid geleverd en bent vervolgens lang bezig om de rekening betaald te krijgen. Wat als betaling uitblijft? Incasso Federatie Nederland incasseert uw onbetaalde facturen op professionele wijze en bovendien met respect voor uw debiteur(en). Als incassobureau in Bloemendaal en omgeving biedt Incasso Federatie Nederland hulp bij het innen van openstaande facturen waarvan de vervaldatum is verstreken.

Professionele incassodiensten zonder gedoe

Incasso Federatie Nederland biedt incassodiensten aan. Wanneer u uw factuur niet betaald krijgt, levert dat veel extra werk op. U bent bezig met het sturen van herinneringen en aanmaningen. Blijft de betaling van het openstaande bedrag uit, dan kunt u overwegen om de vordering uit handen te geven en over te dagen aan een incassobureau. Incasso Federatie Nederland onderscheidt zich door een persoonlijke, maar professionele behandeling en benadering. De communicatie is erop gericht de relatie tussen u en uw debiteur te behouden, terwijl er wordt getracht de factuur alsnog betaald te krijgen.

Volledige incasso dienstverlening

Vanaf de eerste aanmaning tot het met het starten van een gerechtelijke procedure en het toepassen van een gerechtelijke uitspraak. Incasso Federatie Nederland in Haarlem biedt u volledige dienstverlening. Binnen 24 uur na het aanmelden van uw incasso wordt de debiteur benaderd. Het aanmanen, herinneren en sommeren gebeurt zowel schriftelijk als via e-mail en telefonisch contact. Binnen de mogelijkheden wordt getracht de openstaande factuur in der minne te schikken, zonder dat daarbij tussenkomst van de rechtbank noodzakelijk is. De ervaring heeft geleerd dat de betalingsbereidheid toeneemt als een debiteur een aanmaning of sommatie van een incassobureau ontvangt. Om hoge bijkomende kosten te vermijden, kan de betaling desnoods in overeengekomen termijnen afgelost worden. Als incassobureau in Bloemendaal en omgeving biedt IFN u de mogelijkheid om de ingediende vorderingen 24/7 online te volgen. Via het online systeem bent u ook in staat om nieuwe vorderingen eenvoudig en snel in te dienen waarna onze ervaren incasso medewerkers voor u aan de slag gaan met het innen van de vordering.

Kosten incassobureau in Bloemendaal

Incasso Federatie Nederland biedt incassodiensten aan op basis van no-cure, no-pay. Dat wil zeggen dat de incassokosten zoveel mogelijk op uw debiteur verhaald worden. Wordt de vordering niet geïncasseerd en is een gang naar de rechter niet wenselijk? De zaak wordt kosteloos gesloten. Als een vordering voldoet aan de eisen om een gerechtelijke procedure te starten, dan worden de bijkomende kosten eveneens en daar waar mogelijk verhaald op de debiteur. Alvorens een gerechtelijke procedure wordt opgestart, wijzen onze specialisten u op de kostenrisico’s en de kans van slagen. In de meeste incassozaken laten wanbetalers het niet zover komen en wordt de zaak opgelost zonder tussenkomst van rechter. De incassokosten die door ons in rekening gebracht worden, voldoen aan de wet- en regelgeving.

Wanneer schakelt u een incassobureau in?

De wettelijke betalingstermijn is vastgesteld op 30 dagen. Ontvangt u binnen 30 dagen geen betaling? Wettelijk gezien kunt u de vordering direct uithanden geven. Incasso specialisten adviseren om alvorens een incassobureau in te schakelen eerst zelf een herinnering te sturen en daar waar mogelijk contact op te nemen met de debiteur die in gebreke blijft. Zeker als de debiteur een particulier is, heeft de wet invloed op de manier waarop u klanten aan kunt en moet manen. Dat betekent concreet het volgende:

  • Na het verstrijken van de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen, moet u de debiteur een aanmaning of herinnering sturen. De minimale betalingstermijn bedraagt vervolgens 14 dagen.
  • Het is verplicht om in de aanmaning melding te maken van de hoogte van de incassokosten en welke gevolgen het niet betalen van het openstaande bedrag kan hebben.
  • Er is een wettelijk maximum gesteld aan de buitengerechtelijke incassokosten.

Dient u een vordering ter incasso in? Stuur de onderliggende correspondentie mee. Op basis van de stukken die u indient, maken onze incasso specialisten een analyse en wordt het invorderingstraject gestart. U wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen en kunt u tijd besteden aan het sturen van uw onderneming zonder dat u tijd en energie stopt in wanbetalers.

Adviesgesprek incassobureau

Heeft u te maken met een wanbetaler en wilt u weten op welke manier u een openstaande vordering kunt laten incasseren? Neem contact op met Incasso Federatie Nederland voor een vrijblijvend adviesgesprek. Onze ervaren incassomedewerkers leggen de mogelijkheden toe en laten concrete voorbeelden zien van geslaagde incasso trajecten. U kunt ons telefonisch bereiken op 023 – 553 40 20.