Zoekt u een incassobureau deurwaarder? Wanneer een klant niet betaald en u zelf de nodige stappen heeft gedaan om de schuld of vordering te innen, dan kunt u een incassobureau of deurwaarder inschakelen. Vaak wordt, ten onrechte, gedacht dat u eerst een incassobureau in moet schakelen, voordat een vordering aan een deurwaarder kan worden overgedragen. Het staat u echter vrij om direct een deurwaarder in te schakelen. Wanneer geeft u een vordering uithanden en wat zijn de verschillen tussen een incassobureau en een deurwaarder?

Laagdrempelig incassobureau

Het uithanden geven van een openstaande vordering, is een stap waar veel ondernemers tegenop zien. U wilt de zakelijke relatie behouden, maar tegelijkertijd ook een factuur betaald krijgen. Het inschakelen van een incassobureau is laagdrempeliger dan een deurwaarder. Een telefoontje of een brief van een incassobureau is in 85% tot 90% van alle vorderingen voldoende om alsnog tot betaling over te gaan. Er zijn echter ook hardnekkige wanbetalers die niet onder de indruk zijn van een herinnering of aanmaning van een incassobureau. Een incassobureau kan een schuldenaar verzoeken om tot betaling over te gaan, maar heeft geen wettelijke bevoegdheid om een betaling af te dwingen. Deurwaarders daarentegen treden daadkrachtiger op en schrijven meestal niet meer dan twee brieven naar een debiteur. Blijft de betaling uit dan start een deurwaarder namens u, als opdrachtgever, een gerechtelijke procedure. De deurwaarder betekent een dagvaarding. De debiteur wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen, waar de mogelijkheid bestaat om uit te leggen waarom de betaling tot dan toe is uitgebleven. De rechter wijst het vonnis en als dat inhoudt dat een debiteur tot betalen wordt veroordeeld dan kan de deurwaarder het vonnis executeren. Een deurwaarder kan daarbij overgaan tot het leggen van onder andere bank-, boedel- en loonbeslag. Deze bevoegdheid hebben incassobureaus niet.

Deurwaarder en beslaglegging

Het gebeurt regelmatig dat incassobureaus dreigen met beslaglegging, terwijl ze dit niet mogen uitvoeren. Beslaglegging is een ambtelijke handeling die door een (gerechts)deurwaarder wordt uitgevoerd. De verschillen tussen een incassobureau en een deurwaarder zit voornamelijk in de bevoegdheden. Incasso Federatie Nederland biedt het volledige incassotraject onder één dak aan. Uw vordering wordt vanaf het eerste schrijven tot en met het executeren van een gerechtelijk vonnis begeleidt.

Toezicht incassobureau deurwaarder

Naast andere bevoegdheden staat een deurwaarder onder toezicht van zowel het Bureau Financieel Toezicht als de Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders. Beide instanties houden toezicht op deurwaarders. Een incassobureau heeft geen toezicht. In principe staat het iedereen vrij een incassobureau op te richten. Bovendien valt een deurwaarder onder het tuchtrecht. Wanneer een debiteur het niet eens is met een beslaglegging of als iemand meent dat men onterecht bijkomende incassokosten moet betalen, kan een deurwaarder daar tuchtrechtelijk op worden aangesproken. In deze gevallen moet een deurwaarder zich verantwoorden voor de zogenaamde tuchtkamer. Een incassobureau is niet verplicht en/of kent geen wettelijke klachtenregeling. Deurwaarders werken met een derdengeldrekening. Deze rekening valt buiten een mogelijk faillissement van de deurwaarder en is bedoeld om betalingen van debiteuren te ontvangen en verwerken. Een incassobureau is niet verplicht een derdengeldrekening te hebben.

Maximale incassokosten

Vaak worden te veel incassokosten in rekening gebracht bij een debiteur. IFN leeft de wet- en regelgeving ten aanzien van incassokosten na. Dat betekent dat in het minnelijke traject alleen de incassokosten in rekening worden gebracht. Dit is minimaal € 40 of 15% over het eerste bedrag van € 2.500. Bij openstaande vorderingen tussen € 2.500 en € 5.000, bedraagt dit percentage 10%. Deze kosten mogen één keer in rekening gebracht. Een deurwaarder brengt nooit meer dan de wettelijke kosten in rekening. Wanneer een vordering het gerechtelijke traject in gaat, wordt een debiteur geïnformeerd over de bijkomende kosten. Overigens wordt 85% tot 90% van alle openstaande vorderingen betaald, voordat een gerechtsdeurwaarder wordt ingeschakeld.

Adviesgesprek incassobureau deurwaarder

Als ondernemer wordt u soms geconfronteerd met klanten die niet of te laat betalen. Zorgen over uitblijvende betalingen, zorgen ervoor dat u minder tijd heeft om uw onderneming op te bouwen en vorm te geven. Onze ervaren incassomedewerkers informeren u over de mogelijkheid om debiteurenbeheer uit te besteden en welke stappen u neemt bij het indienen van een vordering. Incasso Federatie Nederland heeft een online app waarmee het mogelijk is om 24/7 uw dossiers in te zien en de stand van zaken te bekijken. U kunt bij ons terecht voor het incasseren van openstaande facturen, maar ook voor juridisch advies en gerechtsdeurwaarders diensten zijn we u graag van dienst. Óns kantoor is gevestigd in Haarlem. Meer weten of een afspraak maken? IFN is telefonisch bereikbaar op 023 – 553 40 20.