Zoekt u informatie over incassobureau faillissement? Niets is zo vervelend als lang moeten wachten, voordat de door u geleverde producten of diensten betaald worden. Wanneer herinneringsfacturen, aanmaningen en sommaties niet het gewenste resultaat hebben, kunt u een faillissementsaanvraag als incassomiddel overwegen. De dreiging van een faillissement is voor zakelijke debiteuren vaak aanleiding om tot betaling over te gaan. Hoe kan een incassobureau faillissement van uw debiteur gebruiken?

Druk incassobureau faillissement aanvragen

Bij het incasseren van openstaande vorderingen kan er op verschillende manieren druk gezet worden op een (zakelijke) klant. Een van meest verstrekkende manieren daarbij is het aanvragen van het faillissement. Het gebeurt regelmatig dat een incassobureau een faillissementsaanvraag als drukmiddel gebruikt. Wanneer een faillissementsaanvraag wordt ingediend, vindt er doorgaans binnen 3 weken na het indienen van de diverse stukken een rechtszitting plaats. Het merendeel van de debiteuren betaald voor de genoemde datum de openstaande vordering, waarna het faillissementsverzoek kan worden ingetrokken. Op deze manier is een dreigend faillissement een incassomiddel. Toch zitten er haken en ogen aan deze manier van ‘incasseren’.

 • Faillissementsdreiging is geen incassomiddel. In de wet is een faillissement bedoeld om het vermogen van een bedrijf of natuurlijk persoon onder de verschillende schuldeisers te verdelen. Het aanvragen van een faillissement mag volgens de Hoge Raad ingezet worden als incassomiddel.
 • Schuldeiser is geld kwijt bij faillissement. De meeste debiteuren willen een faillissement voorkomen en betalen voordat een rechter uitspraak doet over de faillissementsaanvraag. Overigens wordt een aanvraag niet altijd automatisch toegewezen.
 • Incassobureau mag niet dreigen. Een incassobureau is niet bevoegd om een faillissementsaanvraag te doen. Deze stap mag in schriftelijke en mondelinge communicatie met een debiteur wel genoemd worden. Het is een (incasso)advocaat die bevoegd is een faillissement aan te vragen.
 • Minimaal 2 schuldeisers. Wat veel mensen niet weten is dat een faillissement door één schuldeiser kan en mag worden aangevraagd. Wanneer een rechtbank daadwerkelijk een uitspraak doet, moet u één extra schuldeiser kunnen noemen, dit worden ook wel steunvorderingen genoemd.
 • Steunvordering ondersteunt een faillissementsaanvraag. Iemand die eveneens als schuldeiser wordt genoemd, hoeft de aanvraag niet actief te steunen.

Hoe wordt een faillissement aangevraagd?

Een faillissement kan door verschillende partijen worden aangevraagd:

 • Een schuldenaar vraagt zelf faillissement aan.
 • Het faillissement wordt aangevraagd door een schuldeiser.

In beide gevallen wordt een procedure bij de rechtbank gestart. Een incassobureau kan een faillissementsaanvraag als incassomiddel gebruiken. Wanneer u daadwerkelijk een faillissementsaanvraag wilt doen, wordt dat gedaan door een advocaat. Het is belangrijk dat deze advocaat ook op de zitting aanwezig is. U kunt zelf geen faillissementsverzoek indienen, net zoals een deurwaarder dat ook niet kan.

Voordelen van samenwerken met een incassoadvocaat zijn:

 • Jarenlange kennis en ervaring met faillissementsaanvragen.
 • Succesvol incasseren van openstaande vorderingen.
 • Duidelijk advies in de vordering die u uithanden geeft.
 • Slagingspercentage van 85% – 90% in de minnelijke fase.

Werkwijze incassobureau en faillissementsaanvraag

Wanneer u bij Incasso Federatie Nederland een vordering aanmeldt, wordt een minnelijk incassotraject gestart. Uw debiteur wordt zowel schriftelijk als telefonisch benaderd. Als resultaat uitblijft kan een faillissementsaanvraag als incassomiddel worden ingezet. Het aanvragen van een faillissement verloopt volgens een vaste procedure:

 • Een advocaat stuurt een verzoekschrift naar de rechtbank. In het verzoekschrift wordt duidelijk uitgelegd dat een debiteur niet betaalt, dat er sprake is van meerdere schuldeisers en dat daarom het faillissement moeten worden uitgesproken.
 • De rechtbank bepaald binnen 3 à 4 weken een zittingsdatum waarop de faillissementsaanvraag wordt behandeld.
 • De schuldenaar wordt schriftelijk opgeroepen om op de rechtszitting te verschijnen. U hoeft hierbij zelf niet aanwezig te zijn, de advocaat vertegenwoordigt uw belangen. Een faillissementszitting duurt zelden langer dan 5 à 10 minuten.
 • Wil een debiteur onderhandelen of communiceren over de openstaande vordering? De faillissementsaanvraag kan tot maximaal 8 weken worden aangehouden.
 • Tot aan het uitspreken van het faillissement kan een debiteur de vordering betalen. Vindt de betaling voor de uitspraak plaats? De faillissementsaanvraag kan worden ingetrokken.

Incasso advocaat faillissement aanvragen

Overweegt u als schuldeiser het faillissement aan te vragen van een debiteur? Kies voor een samenwerking met een ervaren incassoadvocaat. Elke advocaat mag en kan een faillissementsaanvraag doen, maar niet iedere advocaat is gespecialiseerd in incassozaken en faillissementsprocedures.
Incasso Federatie Nederland biedt dienstverlening op het vlak van incasso’s, juridische en gerechtelijke vraagstukken en gerechtsdeurwaarders diensten. Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring met zowel het minnelijk als het gerechtelijke incassotraject. De dreiging van een faillissementsaanvraag wordt succesvol ingezet om debiteuren tot betaling over te laten gaan. Na het indienen van een vordering, kunt u deze 24/7 online volgen. Incasso Federatie Nederland behandeld uw debiteur met respect en probeert de zakelijke relatie die u heeft te behouden.