Bent u benieuwd naar de manier waarop een incassobureau werkt? Als u niet eerder te maken heeft gehad met een incassobureau dan kunt u benieuwd zijn naar de werkwijze. Wanneer u debiteuren heeft die te laat of niet betalen, kunt u gebruik maken van de dienstverlening van een incassobureau om de openstaande vorderingen te laten incasseren. De vraag ‘incassobureau, hoe werkt het’ wordt regelmatig gesteld. Een incassoprocedure verloopt via een aantal stappen, waarbij het minnelijke traject altijd voorop staat.

Minnelijke procedure incassobureau, hoe werkt het?

Besluiten om een openstaande vordering over te dragen aan een incassobureau is voor veel ondernemers een grote stap. Niet alleen maakt u zich druk over de verhouding die u heeft met een klant. U zoekt ook een betrouwbare incassopartner die uw debiteur met fatsoen en respect benaderd. Dient u een vordering in bij Incasso Federatie Nederland? Na ontvangst van het dossier gaan onze medewerkers voor u aan de slag. De incassoprocedure begint met het versturen van een schriftelijke aanmaning, ook kan een debiteur telefonisch benaderd worden. De debiteur wordt herinnerd aan de factuur en verzocht om de betaling binnen een vastgestelde tijd te voldoen. Blijft de betaling achterwege dan wordt een aanmaning verstuurd. Ook kan een debiteur een sommatie en een ingebrekestelling verwachten. Daarin wordt melding gemaakt van het uitblijven van de betaling en het aankondigen van gerechtelijke stappen. Betaald een debiteur niet in het minnelijke traject? De gerechtsdeurwaarder stelt een dagvaarding samen en betekent deze schriftelijk bij de debiteur.

Gerechtelijke incassoprocedure

Het gebeurt regelmatig dat debiteuren niet reageren op een betalingsherinnering van een incassobureau. Op het moment dat communicatie uitblijft en er geen betalingsvoorstel wordt gedaan, blijft de stap naar de rechter over. In een dagvaarding wordt omschreven wanneer uw debiteur zich voor de rechter mag verantwoorden. Op de rechtszitting heeft de debiteur gelegenheid om uit te leggen waarom er nog niet betaald is. Na de zitting spreekt de rechter een vonnis. Wordt de eis toegewezen dan is de gerechtsdeurwaarder belast met het executeren van het vonnis. Dat houdt in dat er eventueel beslag kan worden gelegd op de boedel-, op bankrekeningen en/of op looninkomsten. Recentelijk is de gerechtelijke incassoprocedure eenvoudiger en sneller geworden. Zo wordt bij onbetwiste vorderingen sneller uitspraak gedaan. Waar deze termijn eerder 6 weken was, is dit teruggebracht tot 2 weken. Daarnaast hebben rechters in samenwerking met gerechtsdeurwaarders overleg gepleegd over het samenstellen en uitvaardigen van duidelijke en begrijpelijke dagvaardingen en gerechtelijke uitspraken voor schuldenaren. Tevens werd een landelijke checklist samengesteld waarin aan incassogemachtigden en gerechtsdeurwaarders is voorgeschreven hoe een correct incassotraject bij een particulier eruitziet en welke voorwaarden daarbij van toepassing zijn.

Incassobureau hoe werkt het

Wanneer een incassobureau wordt ingeschakeld zijn daar kosten aan verbonden. Veel incassobureaus werken op basis van no-cure no-pay, de kosten worden in rekening gebracht bij de debiteur. In de Wet incassokosten is vastgelegd welke (incasso)kosten berekend mogen worden. Voor het rechtsgeldig in rekening mogen brengen van incassokosten, moet u aan een particuliere debiteur een aanmaningsbrief hebben gestuurd. In de brief geeft u uw debiteur een betalingstermijn van 14 dagen, daarnaast dient in de brief melding te worden gemaakt van:

  • De gevolgen als er niet binnen de gestelde termijn wordt betaald.
  • De hoogte van de incassokosten + de eventuele BTW die hierover berekend wordt.
  • De benaming van de incassokosten kan anders zijn. Veel gebruikte termen om de kosten te omschrijven zijn administratiekosten, aanmaningskosten, bureaukosten of buitengerechtelijke kosten. Wanneer het verschuldigde bedrag niet betaald wordt, kan het dossier aan de gerechtsdeurwaarder worden overgedragen. Als een deurwaarder een dagvaarding betekent, worden naast de incassokosten ook andere kosten in rekening gebracht. De ambtelijke kosten zijn de kosten voor zowel het uitbrengen van een dagvaarding, als het uitvoeren van een gerechtelijke uitspraak. Tarieven voor kosten die niet-ambtelijk zijn worden door de deurwaarder zelf vastgesteld.

Meer weten over de werkwijze van een incassobureau

Het inschakelen van een incassobureau om openstaande vorderingen te innen, neemt u werk uithanden. Als ondernemer bent u bezig uw onderneming vorm te geven en uit te breiden. Achterblijvende en lang openstaande vorderingen voor geleverde producten of diensten geven irritaties en ontnemen vaak de zin in ondernemen. Een vordering uithanden geven aan Incasso Federatie Nederland, geeft u meer tijd en de wetenschap dat ruim 80% tot 85% van de openstaande vorderingen in het minnelijke incassotraject alsnog wordt voldaan. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek. Incasso Federatie Nederland is telefonisch te bereiken op 023 – 553 40 20.