Zoekt u informatie over incassobureau huurachterstand? Heeft u huurder(s) die de huur niet op tijd betalen? Niet alleen woningcorporaties hebben te maken met achterstallige huur, ook vastgoedbeheerders en particuliere verhuurders worden regelmatig geconfronteerd met huurgelden die te laat betaald worden. Door het inschakelen van een incassobureau, gaan huurders meestal snel tot betaling over.

Huurachterstand uithanden geven aan incassobureau

Als een pand in de verhuur is, dan verwacht u dat de huurder maandelijks de afgesproken huursom overmaakt. Het is gebruikelijk om op de 1e dag van de maand huur te betalen. Wanneer een particuliere huurder te laat is, kunt u direct de zogenaamde WIK-brief sturen. Met een WIK-brief wordt een debiteur of huurder geïnformeerd over het incassotraject dat aanstaande is. In de brief legt u uit dat de huurder de openstaande huurnota binnen 14 dagen na ontvangst van de WIK-brief dient te voldoen, voordat incassokosten en wettelijke rente in rekening gebracht worden. Verhuurd u aan een ondernemer? Dan is het sturen van een WIK-brief geen verplichting, maar om de relatie niet onder druk te zetten kunt u overwegen één herinnering te sturen.

Incassobureau huurachterstand meer dan 2 maanden

Heeft uw huurder 2 maanden of langer een huurachterstand? Schakel dan direct Incasso Federatie Nederland in. Uw huurder blijft in gebreke en kan u veel zorgen en andere problemen bezorgen. Wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat een niet betalende huurder niet zonder slag of stoot op straat kan worden gezet. Wanneer dit het geval is, starten onze medewerkers gelijk een incassoprocedure. Dat betekent dat eerst het minnelijke traject gestart wordt, waarbij uw huurder de kans krijgt om de achterstallige huurgelden zonder bijkomende kosten te betalen. Blijft een reactie en/of een betaling uit dan wordt direct overgeschakeld naar een gerechtelijke incassoprocedure. Het is niet mogelijk om een huurder op minnelijke wijze uit het gehuurde pand te zetten, daarvoor is tussenkomst van de rechtbank noodzakelijk.

Gerechtelijke huurincasso procedure

Na het indienen van uw vordering bij Incasso Federatie Nederland gaan onze medewerkers aan de slag en wordt een dossier aangemaakt. U levert alle van belang zijnde stukken in, ook een kopie van de huurovereenkomst hoort in het dossier aanwezig te zijn. Er wordt een dagvaarding op maat samengesteld, die door een gerechtsdeurwaarder bij de huurder wordt betekent. In de dagvaarding wordt omschreven waarom de huurder zich voor de rechtbank moet verantwoorden. De dagvaarding is helder en duidelijk voor de rechter, zodat uw vordering toegewezen kan worden en u na een gerechtelijke uitspraak direct stappen kunt ondernemen. Zonder vonnis kan een huurder niet uit het pand gezet worden. Volg altijd de gerechtelijke weg in geval van huurachterstanden. Dan heeft u een vonnis, waarmee de gerechtsdeurwaarder tot ontruiming van het pand over kan gaan. De kosten worden, daar waar mogelijk, verhaald op de huurder. In het merendeel van de huurincasso’s blijkt een huurder niet de meest financieel bedeelde partij te zijn. Met het leggen van een loonbeslag kunt u toch de achterstand en bijkomende kosten betaald krijgen.

Afscheid nemen van niet betalende huurders

Incasso Federatie Nederland verzorgt de volledige huurincasso voor u. Vanaf de minnelijk incasso tot het executeren van een ontruimingsvonnis. U wilt zo snel mogelijk af van een huurder die niet betaald. Op het moment dat de huur niet betaald wordt, maar u ook het pand niet aan een andere huurder kunt verhuren loopt u inkomsten mis en heeft u dubbele schade. Wacht daarom niet te lang met het indienen van een huurincasso. Naast het begeleiden van het incassotraject, kunnen onze medewerkers u ook adviseren bij het samenstellen van een dichtgetimmerde huurovereenkomst. Een degelijke huurovereenkomst is ook bij een gerechtelijk incassotraject belangrijk. U toont hiermee aan dat de huurder op de hoogte is van de huurvoorwaarden, de huurbetalingen en hetgeen gebeurt wanneer tijdige betaling uitblijft.

Meer informatie over huurincasso’s

Incasso Federatie Nederland biedt naast incassodiensten, ook juridische dienstverlening en gerechtsdeurwaarders diensten aan. Het volledige incassotraject onder één dak. Via het online platform kunt u ingediende vorderingen 24/7 volgen en weet u wat de volgende stappen in het incassotraject zijn. Onze medewerkers zijn u van dienst bij een eenmalige incasso, maar het is ook mogelijk om meerdere openstaande vorderingen bij ons in te dienen. Na ontvangst van de vordering, wordt uw huurder op werkdagen binnen 24 uur benaderd. Contact vindt zowel telefonisch als schriftelijk plaats. Bent u benieuwd naar onze werkwijze? Maak een afspraak voor een adviesgesprek. U kunt ons bereiken op 023 – 553 40 20, maar u kunt ook het contactformulier invullen en/of een e-mail sturen.