Zoekt u informatie over incassobureau inschakelen kosten? Het inschakelen van een incassobureau is zelden aan hoge kosten verbonden. U kunt gebruik maken van de diensten van een incassobureau die de gemaakte kosten integraal doorberekend aan de opdrachtgever, maar u kunt ook voor een andere werkwijze kiezen. Incasso Federatie Nederland werkt op basis van no-cure no-pay. Het aanmelden van een vordering kost u in de basis niets. De kosten worden doorberekend aan de debiteur. Lukt het niet om een vordering te innen? U hoeft in dat geval geen kosten te betalen.

Tarieven incassobureau inschakelen kosten

Het inschakelen van een incassobureau is en blijft een grote stap. U bent zuinig op uw zakelijke relaties. Door het inschakelen van een incassobureau wordt uw debiteur benaderd door een externe partij. Om uw klant niet kwijt te raken, zoekt u een betrouwbaar incassobureau met een goede reputatie. Afhankelijk van de partij, consument of zakelijke klant, beslist u bij een openstaande rekening de vordering uithanden te geven. Zo is het wettelijk verplicht om consumenten een of meerdere aanmaningen te sturen en een extra kans op betaling binnen het minnelijke traject te doen. Zakelijke klanten die te laat zijn met betalen, kunt u direct overdragen aan een incassobureau. De meeste ondernemers kiezen ervoor om ook zakelijke klanten aan te manen tot betaling over te gaan. Incasso Federatie Nederland kan namens u het pre-incassotraject verzorgen. Dit houdt in dat er een laatste aanmaning naar uw klant wordt gestuurd. In de brief wordt vermeld dat u de vordering bij uitblijvende betaling overdraagt aan Incasso Federatie Nederland en dat alle bijkomende kosten voor de rekening van de debiteur zijn. Consumenten en zakelijke klanten schrikken vaak bij het ontvangen van een brief van een incassobureau, waardoor de openstaande rekening vaak binnen de gestelde betalingstermijn wordt voldaan.

Kosten minnelijke en/of gerechtelijke incasso

IFN werkt op basis van no-cure no-pay. Mocht uw klant niet ingaan op de pre-incasso dan worden kosten in rekening gebracht. Afhankelijk van het openstaande factuurbedrag zijn de minimale incassokosten € 40. Overigens kunt u als schuldeiser ook rente in rekening brengen. Het bedrag wordt apart op de aanmaning vermeld. Als een klant in het minnelijke traject niet betaald, wordt besproken of de vordering in aanmerking komt voor een gerechtelijke incasso. In dat geval wordt een dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder bij uw debiteur betekent. De dagvaarding vermeld onder andere de dag en tijdstip waarop een zaak voor de rechter komt. De debiteur heeft de gelegenheid om aan de rechter uit te leggen waarom er niet wordt betaald voor de door u geleverde producten en/of diensten. Zorg dat u een volledig dossier bijhoudt over de zaak. Dit kan van invloed zijn op de gerechtelijke uitspraak. Wanneer een rechter de zaak in uw voordeel beslist, wordt de debiteur eveneens veroordeelt tot het betalen van de gerechtelijke kosten. Op basis van de beslissing of uitspraak van de rechter kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot uitvoering van het vonnis. In sommige gevallen betekent dat een beslaglegging op (on)roerend goed, bankrekening(en) en loonbeslag.

Kredietwaardigheidsrapportage

Om in de toekomst eventueel langdurig openstaande facturen te voorkomen, kunt u nieuwe zakelijke relaties op kredietwaardigheid laten onderzoeken. Incasso Federatie Nederland biedt u de mogelijkheid om een kredietwaardigheidsrapport van een potentiële nieuwe klant te onderzoeken. In de rapportage wordt gekeken naar het betalingsgedrag van een klant, maar ook algemene bedrijfsgegevens en overige waarnemingen worden nagekeken. Overige waarnemingen zijn bijvoorbeeld een eerder faillissement van de ondernemer en/of meldingen van een curatele stelling. Een kredietwaardigheidsrapport laat zien hoe iemand zich in het verleden op financieel vlak heeft gedragen en wat u in de toekomst kunt verwachten. Uiteraard kan een kredietwaardigheidsrapportage helpen bij het verkrijgen van inzicht, het 100% voorkomen van wanbetaling is nooit helemaal mogelijk.

Advies incassobureau inschakelen

Overweegt u een incassobureau in te schakelen, omdat u een klant heeft die lastig of niet betaald? Zoekt u hulp bij het beheer van uw debiteuren? Wilt u weten wat de kosten zijn van een incassobureau? Neem contact op met Incasso Federatie Nederland. Ons incassobureau heeft jarenlange ervaring met het innen van openstaande vorderingen. Onze medewerkers zijn professionals op het gebied van juridische vraagstukken, het klantvriendelijk incasseren van facturen en gerechtsdeurwaardersdiensten. In een vrijblijvend adviesgesprek kunt u aangeven welke verwachtingen u heeft van een samenwerking met een incassobureau. U krijgt een overzichtelijke opgave van de kosten die voor onze dienstverlening in rekening wordt gebracht. De basis van onze tariefstelling is voor u, als opdrachtgever, no-cure no-pay. Vervolgt de incasso zich in een gerechtelijk traject? Dan krijgt u van ons vooraf te horen wat de eventuele kosten zijn.