Kan ik een incassobureau inschakelen particulier? In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, bieden diverse incassobureaus ook dienstverlening voor particulieren. Stel dat u een huurder heeft die niet betaald of dat uw salaris niet wordt uitbetaald? Een incassobureau inschakelen particulier kan de druk opvoeren en uw debiteur alsnog tot betaling aanzetten. Om als particulier succesvol van de diensten van een incassobureau gebruik te kunnen maken, is het belangrijk om goed beslagen ten ijs te komen. Dat betekent door middel van schriftelijke overeenkomsten, betalingsherinneringen en aanmaningen.

Wanneer heeft een particulier een incassobureau nodig?

Het komt vaker voor dan dat u wellicht denkt, particulieren die een incassobureau inschakelen. Ook particulieren worden met situaties geconfronteerd waarin men geld tegoed heeft van iemand die te laat of niet betaald. Het beste voorbeeld is particuliere verhuur. Een toenemend aantal particulieren belegt in vastgoed dat verhuurd wordt. Vastgoed is waardevast en dankzij de huurinkomsten heeft u bovendien een beter rendement dan wanneer u zou bank sparen. Maar wat doet u als uw huurder in gebreke blijft met de huurbetalingen? Dan is het inschakelen van een incassobureau een betrouwbare manier om huurgeld te incasseren. Andere voorbeelden waarin particulieren een beroep doen op een incassobureau is wanneer iemand geld heeft geleend aan een bekende en de terugbetaling uitblijft. In alle gevallen is het belangrijk om documenten en andere bewijsstukken te kunnen overleggen die aantonen dat u recht heeft op de betaling. Zonder onderliggende documenten kan een incassobureau niets voor u betekenen.

Incassobureau inschakelen particulieren voorwaarden en mogelijkheden

In principe gelden voor particulieren dezelfde voorwaarden als voor ondernemers en instellingen die een incassobureau inschakelen. U moet aan kunnen tonen en onderbouwen dat u een rechtmatige vordering heeft op een debiteur. Afspraken die u mondeling heeft gemaakt, zijn niet aantoonbaar en kunnen niet gebruikt worden bij het opstarten van een incassotraject. Heeft u echter papieren die aantonen dat u daadwerkelijk een vordering heeft? Dat maakt uw positie een stuk sterker. Leg altijd een dossier aan en houdt de correspondentie bij. Bewaar zowel overeenkomsten, aanmaningen, herinneringen als e-mails. Mocht het tot een incassotraject komen dan kunt u het incassobureau een actueel en compleet dossier overhandigen. Kunt u een vordering onderbouwen? Wacht niet te lang met het inschakelen van een incassobureau. Hoe langer een factuur onbetaald blijft, hoe kleiner de kans is dat een debiteur alsnog betaald.

Punten van aandacht inschakelen incassobureau

Zonder onderbouwing en/of dossier dat de bewijsvorming voor een vordering is, zal een incassobureau u naar alle waarschijnlijkheid niet kunnen helpen. Wanneer u niet aan kunt tonen dat u de debiteur herinnerd heeft aan de betalingsachterstand, is het moeilijk om een succesvol incassotraject af te werken. Probeer een incasso in het minnelijke traject op te lossen. Een incassobureau kan u hierbij van dienst zijn. De meeste openstaande vorderingen worden in het minnelijke traject geschikt, voordat de stap naar de rechter wordt gemaakt. Nadat u het dossier aan een incassobureau heeft overgedragen wordt een aanmaning naar de debiteur verstuurd, waarin de mogelijkheid wordt geboden om alsnog tot betaling over te gaan. Consumenten en bedrijven die een betalingsherinnering van een incassobureau ontvangen, gaan vaak direct tot betaling over. Ruim 80% – 85% van alle aangemelde vorderingen, worden in het minnelijke traject geschikt. Lukt het niet om de vordering te innen in het minnelijke traject dan kunt u een gerechtelijke incasso overwegen. Het gerechtelijke traject wordt enkel na overleg met u opgestart. Aan deze stap kunnen ook kosten voor u verbonden zijn. Wordt de vordering doorgezet? Een gerechtsdeurwaarder zal in dat geval een dagvaarding bij de debiteur betekenen. Wijst de rechtbank de vordering toe? Dan is de gerechtsdeurwaarder belast met de executie van het gerechtelijke vonnis.

Kosten incassobureau inschakelen

De incassokosten worden in de regel verhaald op de debiteur. Wanneer u als particulier een incassobureau inschakelt, handelt het bureau meestal op no-cure no-pay basis. Blijft betaling uit en wordt er geen gerechtelijk traject gestart, dan betaalt u doorgaans niets. U loopt geen risico op onverwacht hoge kosten. Incasso Federatie Nederland maakt vooraf duidelijk wat de kosten voor u zijn en wanneer deze in rekening worden gebracht. Twijfel als particulier niet met het inschakelen van een incassobureau. Onze ervaren incasso medewerkers gaan voor u aan de slag met het innen van de vordering. Daarbij proberen we de band met uw debiteur te behouden. Incasso Federatie Nederland helpt u op het gebied van salarisbetalingen, huurincasso’s en leenovereenkomsten. Neem contact op met IFN, op 023 553 40 20. Ook kunt u het contactformulier invullen of een e-mail sturen. Hierop ontvangt u een zo spoedig mogelijke reactie.