Wilt u meer weten over het incassobureau justitie? Het incassobureau van justitie, is een veelgebruikte benaming voor het Centraal Justitieel Incassobureau. Het CJIB is gevestigd in Leeuwarden en is de uitvoeringsinstantie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Waar het incassobureau van justitie voornamelijk bekend is om het innen van geldboetes, heeft de organisatie ook taken op het gebied van schadevergoedingsmaatregelen, taak- en vrijheidsstraffen.

Kenmerken incassobureau justitie

Het is algemeen bekend dat het Centraal Justitieel Incassobureau door velen in direct verband wordt gebracht met het innen van verkeersboetes. De werkzaamheden van het CJIB bestaan niet alleen uit het innen van geldboetes en opgelegde maatregelen. Zo coördineert de dienst ook het uitvaardigen van arrestatiebevelen en het uitvoeren van taak- en vrijheidsstraffen. Als incassobureau int het CJIB onder andere:

 • Verkeersboetes.
 • Geldboetes die door een strafrechter zijn opgelegd.
 • Bestuurlijke – en Europese boetes.
 • Transacties.
 • Ontnemings- en schadevergoedingsmaatregelen.
 • Strafbeschikkingen.

Incassobureau justitie Wet Mulder

Het grootste gedeelte van de boetes als gevolg van verkeersovertredingen vallen onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, ook wel de Wet Mulder genoemd. Het betreft geldboetes voor relatief lichte verkeersovertredingen zonder schade en/of letsel. Wanneer een verkeersovertreding wordt gemaakt en geconstateerd door de politie, dan wordt het CJIB hiervan in kennis gesteld. De overtreder ontvangt vervolgens een acceptgiro waar in de gemaakte overtreding nader wordt omschreven. Lichte verkeersovertredingen zijn:

 • Lichte snelheidsovertredingen.
 • Het niet dragen van een gordel.
 • Het niet dragen van een helm (motor of bromfiets).
 • Onverzekerd rijden of rijden in een voertuig waarvan de APK is verlopen.
 • Door rood licht rijden.
 • Niet ‘handsfree’ bellen terwijl u een auto bestuurd.
 • Rijden onder invloed (in geval van een gering promillage).

Zowel politie als justitie hebben de bevoegdheid om boetes op te leggen. Daarnaast zijn ook andere overheidsinstanties en bestuursorganen gerechtigd om boetes en dwangsommen op te leggen. Het incassobureau van justitie is vervolgens belast met het innen van de boetes en opgelegde dwangsommen door meerdere rijksdiensten.

Coördinatie bij arrestatiebevelen en vrijheidsstraffen

Naast het innen van boetes, heeft het incassobureau justitie een coördinerende taak bij het ten uitvoer brengen van arrestatiebevelen en vrijheidsstraffen. Wanneer een strafrechter een taak- of vrijheidsstraf oplegt aan een dader, moet het Openbaar Ministerie ervoor zorgen dat de opgelegde straffen ten uitvoer worden gebracht. Het is niet de bedoeling dat na een veroordeling de taakstraf of vrijheidsstraf niet worden uitgevoerd of uitgezeten. Het Centraal Justitieel Incassobureau speelt hierin een grote, coördinerende rol. Binnen het CJIB is een aparte sectie die zich hiermee bezighoudt. Het Landelijk Coördinatiepunt Arrestatiebevelen. Deze sectie heeft een aantal specifieke taken:

 • Zorgen dat veroordeelden die een gevangenisstraf opgelegd hebben gekregen in een penitentiaire inrichting geplaatst worden.
 • Coördineren van uitgevaardigde arrestatiebevelen.
 • Coördineren en opvolgen van taakstraffen.

Verdachten die door een strafrechter tot een vrijheidsstraf veroordeeld worden, worden in de gelegenheid gesteld zich op een bepaalde datum bij een bepaalde penitentiaire inrichting te melden. Maakt u geen gebruik van deze zelfmeldingsplicht? Dan wordt een arrestatiebevel tegen u uitgevaardigd. In geval van een opgelegde taakstraf bent u verplicht om gedurende een vastgelegd aantal uren te werken en/of te leren. Een taakstraf moet met gevolg afgerond of afgesloten worden. Bij een opgelegde taakstraf wordt de zaak door het Landelijk Coördinatiepunt Arrestatiebevelen overgedragen aan de reclassering. Het LCA controleert of de taakstraf op tijd en goed wordt uitgevoerd. Betaald u een verkeersboete, een geldboete bij een strafrechtelijk vonnis, een ontnemings- of schadevergoedingsmaatregel niet of niet volledig? U riskeert daarmee het risico te worden opgepakt en ondergebracht te worden in een huis van bewaring of penitentiaire inrichting. In dat geval wordt een arrestatiebevel uitgevaardigd en kan de politie de taak toebedeelt krijgen om u aan te houden.

Boetes, taak- en vrijheidsstraffen

In tegenstelling tot een ‘gewoon’ incassobureau is het incassobureau van justitie gemachtigd om boetes uit te schrijven en taak- en vrijheidsstraffen te coördineren. Dan riskeert u bij het CJIB niet te recht met openstaande vorderingen van debiteuren, hiervoor bent u aangewezen op een gewoon incassobureau. Wordt een vordering niet in het minnelijke incassotraject betaald, dan kunt u een gerechtelijke procedure overwegen. Ook de gerechtelijke incassofase staat volledig los van het CJIB. Het CJIB is in principe belast met innen van boetes, dwangsommen en transacties die door verschillende rijksoverheidsdiensten zijn opgelegd.

Zoekt u een incassobureau?

Wanneer u debiteuren heeft die in gebreke zijn met het betalen van een openstaande factuur kunt u een beroep doen op een incassobureau. Incasso Federatie Nederland biedt u het volledige incassotraject aan onder één dak. Zowel de minnelijke als gerechtelijke procedure wordt door onze ervaren incassospecialisten gedaan. Meer weten over onze dienstverlening? Wij zijn bereikbaar op 023 – 553 40 20.