Zoekt u informatie over incassobureau klacht? Wanneer u niet tevreden bent over de werkwijze van een incassobureau of als u een klacht wilt indienen, is het van belang om eerst contact op te nemen met het incassobureau. Worden onterechte incassokosten in rekening gebracht? Of heeft u een klacht over de manier waarop u door een incassobureau wordt benaderd? Als een incassobureau uw klacht niet serieus neemt of oplost, kunt u contact opnemen met de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen. De voorwaarde hiervoor is dat het betreffende incassobureau lid is van deze vereniging.

Stappenplan incassobureau klacht

Bent u het niet eens met de in rekening gebrachte incassokosten? Heeft u een naar gevoel over de manier waarop een incassobureau u heeft behandeld? Stuur een aangetekende brief naar het incassobureau waarin u uitlegt waarom u niet betaalt. Leg in een brief, die u ook naar de schuldeiser verstuurd, uit wat u denkt over de handelswijze van het incassobureau. Stappenplan klacht incassobureau:

  • Stuur uw klacht naar het incassobureau. Maak een schriftelijke melding van de klacht, vaak kan dit via de website van het bureau. Het is ook mogelijk om een e-mail met ontvangstbevestiging of aangetekende brief te sturen en vraag daarin om een schriftelijke reactie. Binnen 6 weken kunt u een antwoord of reactie verwachten. Eventueel kunt u uw rechtsbijstandsverzekeraar vragen of het geschil onder de dekking van de verzekering valt.
  • Blijft de klacht onopgelost? Wanneer de klacht niet of onvoldoende wordt opgelost, kunt u de klacht indienen bij de NVI. Om dit te doen moet het incassobureau waar u een klacht over heeft, zijn aangesloten bij de NVI. Is er geen mogelijkheid om bij het NVI uw klacht in te dienen? U kunt overwegen een juridische procedure te starten.
  • Informeren AFM. Klachten zijn voor de Autoriteit Financiële Markten belangrijke signalen. Het melden van uw klacht bij de AFM doet u in het algemeen belang. Een klacht toont aan waar in de markt zich problemen bevinden. Klachten over een incassobureau kunnen aanleiding zijn voor een onderzoek waar eventuele maatregelen uit voortkomen.

Incassobureaus die bij de Nederlandse Vereniging voor Incasso-ondernemingen (NVI) zijn aangesloten hebben vaste gedragsregels en er is een geschillenregeling. Wanneer een incassobureau niet bij de NVI is aangesloten worden eigen voorwaarden gehanteerd. De voorwaarden die een onderneming hanteert, kunnen online nagelezen en/of opgevraagd worden.

Objectieve beoordeling en afhandeling klachten

De klachtenafhandeling over NVI-leden wordt gedaan door het KIGID, Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten. Het KIGID is onafhankelijk en ontvangen klachten worden conform de geschillenregeling afgehandeld. U kunt uw klacht met behulp van een digitaal klachtenformulier indienen. Voordat u een klacht indient, is het raadzaam om de informatie aandachtig te lezen. Alleen klachten over NVI-leden worden door KIGID behandelt. Klachten die ingediend worden en die voor behandeling in aanmerking komen, hebben geen betrekking over geschillen die betrekking hebben over het al dan niet rechtsgeldig zijn van een overeenkomst, ook klachten over de incassokosten worden niet door KIGID behandelt. Wanneer uw klacht door het KIGID in behandeling wordt genomen, zal deze de klacht doorsturen naar het incassobureau om tot een oplossing te komen. Lukt dit niet binnen een redelijke termijn dan kunt u overwegen het geschil aan de Raad van Toezicht van de NVI voor te leggen. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 50 als borg.

Schrijven klachtenbrief incassobureau

Wanneer de in rekening gebrachte incassokosten volgens u niet kloppen of wanneer u de werkwijze van een incassobureau onfatsoenlijk vindt kan dat reden zijn om een schriftelijke klacht in te dienen. Online vindt u voorbeelden van klachtenbrieven en kunt u gebruik maken van briefsjablonen om de klacht van uw gegevens te voorzien. Wees in de omschrijving van de klacht kort en duidelijk. Geef aan over welke zaak het gaat en wat de reden is van uw klacht. Heeft u aanvullende documentatie of kunt u aantonen dat de incasso onterecht is? Stuur deze mee met uw klachtenbrief. Vermeld in de brief wat u van het incassobureau verwacht en binnen welke termijn u een reactie op uw klacht wilt ontvangen. U kunt de brief per e-mail en per aangetekende post naar het incassobureau, en de schuldeiser, versturen. Bewaar de correspondentie en de bewijzen van het aangetekend schrijven. Deze kunnen later nodig zijn.

Incassobureau klacht oplossen

Nadat uw klacht door een incassobureau is ontvangen, wordt intern gekeken hoe er voor een gepaste oplossing zorg kan worden gedragen. Uw dossier wordt zorgvuldig gecontroleerd en daarbij wordt extra aandacht besteed aan de punten waarover u uw beklag doet. Ieder zichzelf respecterend incassobureau heeft baat bij een vlotte klachtenbehandeling.