Hoe hoog zijn incassobureau kosten en mogen ze direct in rekening gebracht worden? Wanneer u als schuldeiser kosten maakt om een openstaande vordering te innen, mogen deze kosten met in achtneming van bepaalde voorwaarden in rekening gebracht worden. Het betreft de kosten die gemaakt worden voordat een gerechtelijke procedure wordt gestart. De incassobureau kosten, of incassokosten, worden doorberekend aan de debiteur.

Incassobureau kosten particulieren

Wanneer particulieren niet betalen voor de door u geleverde dienst of product kunt u een incassobureau inschakelen om de vordering te innen. Na het indienen van uw vordering gaan incassomedewerkers voor u aan de slag. Op werkdagen wordt doorgaans binnen 24 uur een eerste aanmaning naar de debiteur gestuurd. In deze aanmaning is een betalingstermijn van minimaal 14 dagen opgenomen na het ontvangen van de aanmaning. Daarnaast wordt in het schrijven melding gemaakt van:

  • De gevolgen wanneer het verschuldigde bedrag niet op tijd wordt betaald.
  • De hoogte van de bijkomende incassokosten die in rekening gebracht zullen worden.
  • Eventueel bijkomende BTW.

Het is wettelijk vastgelegd dat om incassokosten in rekening te mogen brengen de debiteur een aanmaning ontvangt die aan de eisen voldoet. In sommige gevallen is het bovendien noodzakelijk dat u als schuldeiser aan moet kunnen tonen dat de brief daadwerkelijk door de debiteur is ontvangen. Worden in de verplichte aanmaning hogere incassokosten genoemd dan wettelijk toegestaan, dan is er sprake van een ongeldige aanmaning. De hoogte van de incassokosten is bij wet bepaald.

Bedragen incassobureau kosten

Incassokosten komen boven op het openstaande bedrag. Er is zowel een wettelijk minimum als maximum. Het wettelijke minimumbedrag voor incassokosten is 15% over de eerste € 2.500 met een minimum van € 40. Bij openstaande bedragen die € 200.000 overschrijden bedraagt dit percentage 0,5% met een maximum van € 6.775. In dat geval kan worden gesteld dat het minimale bedrag voor incassokosten € 40 is, en dat deze kosten nooit meer dan € 6.775 zijn. Een incassobureau brengt deze bedragen in rekening wanneer er geen gehoor wordt gegeven aan de laatste aanmaning of sommatie.

Bijkomende gerechtelijke kosten

Vorderingen die in het minnelijke traject betaald worden, bevatten alleen de incassokosten. Blijft betaling uit en is de vordering de moeite van een gerechtelijke procedure waard, dan krijgt uw debiteur vervolgens ook te maken met extra gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Het dossier wordt overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder die een dagvaarding bij de schuldenaar betekent. Eventueel kan een betalingsregeling getroffen worden, voordat de zaak voor de rechter komt. In dat geval kan de zaak worden aangehouden. Wordt de voorgestelde betalingsregeling voldaan dan wordt het dossier afgesloten. Blijft de schuldenaar in gebreke? De zaak wordt doorgezet en de rechter zal hierover een uitspraak doen. Als een vonnis wordt toegewezen, wordt de schuldenaar gelijk veroordeeld tot het betalen van bijkomende kosten. De gerechtsdeurwaarder kan het vonnis ten uitvoer brengen. Dit houdt in dat er beslag gelegd kan worden op banktegoeden, inkomsten en bezittingen.

Hoge incassobureau kosten voorkomen

Niemand is gebaat bij hoge incassokosten. Door een laatste aanmaning te versturen op briefpapier van Incasso Federatie Nederland, is voor het merendeel van de wanbetalers reden om alsnog tot betaling over te gaan. Het betalen van de aanmaning voor het vervallen van de betalingstermijn, betekent dat er
geen incassokosten in rekening worden gebracht. Als de openstaande vordering voldaan is, wordt het dossier afgesloten. De praktijk heeft aangetoond dat 80% tot 85% van alle incassozaken betaald worden in het minnelijke traject. Daarnaast is het ook gebruikelijk om een betalingsregeling te treffen. In dat geval kan een incassobureau voor u, als opdrachtgever, de naleving van de regeling nauwlettend opvolgen.

Aanvullende dienstverlening

Om in de toekomst het aantal openstaande vorderingen te beperken, kunt u overwegen om het debiteurenbeheer uit te besteden aan Incasso Federatie Nederland. Het is ook mogelijk om kredietwaardigheidsrapportages over mogelijke zakenrelaties te laten maken. Hiermee krijgt u inzicht in hetgeen u kunt verwachten op betalingsgebied. Op basis van een kredietwaardigheidsrapportage kunt u de betalingsmanieren bepalen en vermijden dat u niet of te laat betaald krijgt.

Professioneel, eigentijds incassobureau

Kenmerkend voor de dienstverlening van Incasso Federatie Nederland is dat onze medewerkers uw debiteur altijd met respect behandelen. Zowel schriftelijk als in een telefonisch overleg wordt getracht de zakelijke band niet te beschadigen of te benadelen. U kunt rekenen op jarenlange ervaring met het incasseren van openstaande vorderingen. Het volledige incassotraject wordt van begin tot einde onder één dak uitgevoerd en opgevolgd. Online heeft u 24/7 inzicht in de vorderingen. Bent u benieuwd naar onze dienstverlening en de kosten? Maak een afspraak voor een adviesgesprek. Wij zijn u graag van dienst.