Wilt u meer weten over incassobureau no cure no pay? No cure no pay is een term die veel incassobureaus gebruiken. Het is tegelijkertijd een term waar veel onduidelijkheid over is. Bestaat een incassobureau no cure no pay en waar moet u opletten voordat u een vordering indient?

Werkwijze incassobureau no cure no pay

Een rekening die al langere tijd openstaat. De automatische incasso die u heeft voor de huur van ruimte of een krantenabonnement kan niet worden uitgevoerd. Een betalingsherinnering of aanmaning waar geen reactie op komt. Wanneer de betaling uitblijft, kunt u een incassobureau inschakelen. Het liefst zoekt u een incassobureau dat geen of lage kosten in rekening brengt, maar dat wel direct voor u aan de slag gaat met het innen van de vordering. Incasso Federatie Nederland werkt op basis van no cure no pay en confronteert u niet met diverse onverwachte kosten. U hoeft als schuldeiser niet te betalen voor de gemaakte incassokosten. Deze kosten worden bij de debiteur in rekening gebracht. De hoogte van de incassokosten is wettelijk vastgelegd. Het minimum wat aan incassokosten in rekening wordt gebracht is € 40, terwijl het maximumbedrag op € 6.775 is bepaald. Voordat de incassokosten bij een particuliere debiteur in rekening worden gebracht, moet eerst een laatste aanmaning of sommatie verzonden worden, waarbij er duidelijk wordt gewezen op de incassokosten die in rekening worden gebracht en de hoogte hiervan. Incasso Federatie Nederland brengt de wettelijke incassokosten in rekening. Lukt het niet om te incasseren, dan betaalt u geen kosten. Wel betaalt u klein bedrag aan basiskosten. Wordt de volledige vordering, inclusief rente en kosten, door Incasso Federatie Nederland succesvol geïncasseerd? De gemaakte kosten worden bij uw debiteur in rekening gebracht. Deze is immers de veroorzaker van de vordering.

Incassobureau no cure no pay slagingspercentage

Het merendeel van de openstaande vorderingen dat bij Incasso Federatie Nederland wordt ingediend, wordt in het minnelijke traject voldaan. Ruim 80% – 85% van de onbetaalde facturen wordt, voordat de stap naar de rechter wordt gemaakt, alsnog voldaan. Vaak is het sturen van een herinnering of aanmaning op briefpapier van IFN voldoende om uw debiteur tot betalen aan te zetten. Mede daarom is de no cure no pay incasso voordelig voor schuldeisers. Wanneer kunt u een no cure no pay incasso overwegen?

  • Particuliere en zakelijke vorderingen.
  • \Nationale en internationale vorderingen die onbetwist zijn.
  • In het minnelijke incassotraject.

Er zijn verschillende situaties bij het indienen van een vordering aan Incasso Federatie Nederland.

  • Volledige vordering wordt voldaan, inclusief rente en kosten. Dit is uiteraard het meest gunstige scenario. In de meerderheid van de incassozaken wordt het volledige openstaande bedrag + kosten voldaan. U krijgt het volledige factuurbedrag alsnog betaald. De rente en kosten die de debiteur heeft betaald vormen de kosten van de werkzaamheden die we verricht hebben.
  • Gedeeltelijke betaling. Als een debiteur alleen een gedeelte van het factuurbedrag betaald en de rente en kosten niet voldoet, dan ontvangt u 90% tot 100% van het betaalde bedrag. U ontvangt hierover een overzicht.
  • Resultaat blijft uit. In enkele gevallen gaat een debiteur niet tot betaling over. IFN brengt u dan geen kosten in rekening, u betaalt alleen de vooraf overeengekomen basiskosten. Onze incassomedewerkers proberen dit scenario zoveel mogelijk te voorkomen. In de meeste gevallen wordt een incasso alsnog betaald.

Wel of geen incassobureau no cure no pay

No cure no pay is alleen mogelijk bij onbetwiste vorderingen. Als u een betwiste vordering uithanden geeft is een andere aanpak noodzakelijk. Redenen om een vordering te betwisten zijn variabel. Zo kan een debiteur stellen dat u de gemaakte afspraken niet bent nagekomen, dat de kwaliteit van de dienstverlening of het product te wensen overlaat of dat er te laat geleverd is. Blijft de betaling om die reden uit? In dat geval is er sprake van een juridisch conflict. Het conflict moet opgelost worden, meestal gebeurt dit door middel van een gerechtelijke procedure. Bij een gerechtelijke procedure kan het beleid van no cure no pay niet gehanteerd worden. Heeft u een betwiste vordering? IFN biedt naast incasso-oplossingen ook juridische dienstverlening en gerechtsdeurwaardersdiensten. In geval van een gerechtelijke procedure worden hierover duidelijke prijsafspraken gemaakt. De praktijk heeft uitgewezen dat een gerechtelijke incasso in 90% tot 95% van alle vorderingen niet nodig is en dat betaling in de buitengerechtelijke of minnelijke fase wordt gedaan.

Meer weten of no cure no pay incasso?

Wilt u meer weten over de dienstverlening van Incasso Federatie Nederland? U kunt ons telefonisch bereiken op 023 553 40 20 of vul het contactformulier in.