Schakelt u een incassobureau of deurwaarder in bij een openstaande vordering? Veel mensen kennen de verschillen tussen een incassobureau en een deurwaarder onvoldoende. Zo wordt nog vaak gedacht dat een vordering eerst aan een incassobureau moet worden gegeven en als ook dan de betaling uitblijft kan een deurwaarder uitkomst bieden. Dit is niet het geval. Iedereen, zowel particulier als zakelijk, kan in principe een deurwaarder inschakelen. Een incassobureau of deurwaarder kunnen u helpen bij het incasseren van onbetaalde facturen.

Toegankelijkheid incassobureau of deurwaarder

Gevoelsmatig is het uithanden geven van een openstaande vordering aan een incassobureau makkelijker dan het direct inschakelen van een deurwaarder. Niet iedereen die laat is met het betalen van rekeningen is onder de indruk van een brief afkomstig van een incassobureau. In tegenstelling tot een gerechtsdeurwaarder heeft een incassobureau geen wettelijke bevoegdheid om een debiteur tot betalen te dwingen. Het enige wat een incassobureau mag doen is verzoeken om betaling. Om dit doel te bereiken worden schuldenaren schriftelijk en telefonisch aangemaand en gesommeerd om tot betaling over te gaan. Een ruime meerderheid, 80% – 85% van alle openstaande vorderingen, worden in het minnelijke incassotraject betaald. Een ander verschil tussen een incassobureau en een deurwaarder is dat deurwaarders een andere werkwijze hebben. Een deurwaarder is daadkrachtiger dan een incassobureau. Deurwaarders schrijven meestal niet meer dan 2 brieven en nemen, indien mogelijk, een keer telefonisch contact op met een debiteur. Als de betaling uitblijft, wordt namens de schuldeiser een gerechtelijke procedure gestart. De debiteur mag bij de rechter uitleggen waarom er niet betaald is. Als de rechter het vonnis toewijst, is de gerechtsdeurwaarder gemachtigd om tot executie over te gaan. Zo kan een loonbeslag, bodembeslag of bankbeslag gelegd worden. Een incassobureau heeft deze bevoegdheid niet.

Beslaglegging incassobureau of deurwaarder

Niet elk incassobureau houdt zich aan de regels of houdt er een fatsoenlijke manier van werken op na. Het te pas en te onpas dreigen met beslaglegging op de inkomsten of eigendommen van uw debiteur komt regelmatig voor. Veel mensen weten niet dat een incassobureau hiertoe geen bevoegdheid heeft. Beslaglegging is een ambtelijke handeling die alleen door een gerechtsdeurwaarder uitgevoerd mag worden. De grootste verschillen tussen een incassobureau en een deurwaarder zitten met name in de bevoegdheden. Een incassobureau kan nauw samenwerken met een deurwaarder, dat verandert echter niets aan de bevoegdheid.

Toezicht en tuchtrecht

Gerechtsdeurwaarders staan onder toezicht van zowel de Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders en het Bureau Financieel Toezicht. Deze instanties houden toezicht op zowel individuele deurwaarders als deurwaarderskantoren. Iedereen mag een incassobureau oprichten en inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Toezicht is er niet, al kan een incassobureau zich aansluiten bij de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso- ondernemingen.
Een gerechtsdeurwaarderkantoor mag alleen bij Koninklijk besluit geopend worden. Bovendien vallen alle deurwaarders onder het tuchtrecht. Debiteuren of schuldenaren die vinden dat een deurwaarder onterechte kosten in rekening heeft gebracht of dat een beslaglegging niet klopt, kunnen de deurwaarder tuchtrechtelijk aanspreken. Een deurwaarder moet zich in dat geval verantwoorden voor een zogenaamde tuchtkamer.

Derdengeldrekening incassobureau en deurwaarder

Betalingen die aan een deurwaarder worden gedaan, komen altijd op een zogenaamde derdengeldrekening terecht. Deze rekening is veilig om betalingen te ontvangen. Bij een eventueel faillissement van het deurwaarderskantoor valt de derdengeldrekening hier buiten. Incassobureaus hebben meestal geen derdengeldrekening. De betaalde bedragen gaan de bedoel in en bij een faillissement staat een schuldeiser in de regel met lege handen, terwijl een debiteur misschien wel betaald heeft. Het is verstandig om, voordat u een incassobureau inschakelt, te controleren of een incassobureau een derdengeldrekening heeft. Als dat niet het geval is, kunt u overwegen om een ander bureau of een gerechtsdeurwaarder in te schakelen.

Incassokosten incassobureau en gerechtsdeurwaarder

Het gebeurt regelmatig dat te veel (incasso)kosten in rekening wordt gebracht. Incassobureaus die naast incassokosten ook administratie- en/of dossierkosten bij berekenen, terwijl dit wettelijk gezien niet is toegestaan handelen niet rechtmatig. De minimale incassokosten zijn bepaald op € 40 of 15% over het eerste bedrag van € 2.500. De kosten lopen op tot maximaal € 6.775. Deze kosten mogen één keer in rekening worden gebracht. Een deurwaarder zal nooit meer dan de wettelijke kosten in rekening brengen.

Informatie incassodiensten

Wilt u meer weten over de dienstverlening van een incassobureau? Incasso Federatie Nederland biedt incassodiensten, juridische en gerechtsdeurwaardersdiensten onder één dak aan. Onze ervaren medewerkers lichten de incassomogelijkheden toe. Zo biedt IFN u de mogelijkheid om een ingediende vordering 24/7 online te volgen. Zowel het minnelijke als gerechtelijke incassotraject wordt nauwgezet opgevolgd. Bent u benieuwd wat IFN voor u kan betekenen? Maak een afspraak voor een adviesgesprek.