Zoekt u een succesvol incassobureau in Overveen en omgeving? Een groot aantal ondernemers heeft weleens te maken met wanbetaling. Het is bekend dat ruim 80% tot 90% van alle debiteuren regelmatig te laat is met het betalen van facturen. Dat houdt in dat pas wordt betaald na de vervaldatum van de betreffende factuur. Als ondernemer rekent u op een tijdige betaling, maar de realiteit blijkt vaak anders uit te pakken. Uit onderzoek is gebleken dat wanbetaling een veelvoorkomende oorzaak van bedrijfsfaillissementen is. Het tijdig inschakelen van een incassobureau in Overveen kan veel stress en irritaties voorkomen.

Controleer debiteurenbeheer

Het is voor uw onderneming van belang om het debiteurenbeheer nauwgezet op te volgen. Blijft betaling uit, dan kunt u uiteindelijk besluiten om een incassobureau of deurwaarderskantoor in te schakelen om uw vordering kracht bij te zetten. Om wanbetaling nu en in de toekomst te beperken, kunt u als ondernemer een aantal dingen zelf doen.

  • Kredietwaardigheid controleren. Aan de hand van een kredietrapport kunt u beoordelen hoe uw zakenrelatie er financieel gezien voorstaat. Het verslag geeft inzicht in de kredietwaardigheid en het betalingsgedrag van een beoogd zakenpartner. Kredietverslagen worden door bedrijven wereldwijd gebruikt als onderdeel van het debiteurenbeheer van een onderneming.
  • Stuur na de vervaldatum direct een herinneringsfactuur. Als de vervaldatum is verstreken, is uw klant in verzuim en stuurt u zo snel mogelijk een herinnering. Probeer dit binnen 5 werkdagen na het verstrijken van de genoemde betalingstermijn te doen. U laat op deze manier weten dat de factuur nog niet is betaald.
  • Stuur bij uitblijvende betaling een aanmaning. Heeft u geen reactie of betaling gehad op uw herinneringsfactuur? Dan stuurt u een aanmaning, waarin u de klant nog een aantal dagen of weken tijd geeft om alsnog tot betaling over te gaan. In de brief maakt u eveneens vermelding van hetgeen gebeurt als de betaling uitblijft en dat u voornemens bent de zaak uithanden te geven aan een incassobureau. Vermeld daarbij zeker dat de bijkomende kosten voor rekening van de klant zijn. U kunt ook besluiten om de laatste aanmaning door het incassobureau te laten versturen, dit maakt vaak meer indruk.
  • Schakel een incassobureau in. Veel ondernemers wachten (te) lang met het overdragen van een vordering aan een incassobureau. Alhoewel een meerderheid van de facturen op of rond de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen wordt betaald, blijven sommige betalingen uit. Wanneer u een herinnering verstuurd en uw debiteur verzoekt om het openstaande bedrag alsnog binnen 14 dagen te betalen, dan is uw factuur als bijna 2 maanden oud. Het inschakelen van een incassobureau scheelt u veel tijd, terwijl langer wachten het risico op non-betaling verhoogt.

Inschakelen incassobureau in Overveen

Ondanks het feit dat u uw debiteurenbeheer op orde heeft, kan het voorkomen dat u te maken krijgt met wanbetalers. Het gebeurt regelmatig dat ondernemers meer tijd kwijt zijn aan het controleren en opvolgen van betalingen dan het sturen van de onderneming. Wist u dat u uw debiteurenbeheer kunt uitbesteden? Incasso Federatie Nederland biedt u hiervoor de dienst FaDe® beheer aan. Na het importeren van uw bestanden kan de data op zorgvuldige wijze worden gelezen en wordt een begin gemaakt met de eerste acties. Indien noodzakelijk wordt een incassomap aangemaakt en een incassotraject gestart. Regelmatig ontvangt u rapportages, die u eventueel samen met onze specialisten kunt samenstellen. Op basis van de verschillende rapportages kunt u zowel strategische als beleidsbeslissingen nemen. Wat kunt u van IFN verwachten?

  • 6 dagen per week bereikbaar. Zowel telefonisch als voor een persoonlijk gesprek.
  • Vlotte opvolging van uw dossiers.
  • 24/7 online volgen van uw vorderingen.
  • Kredietwaardigheidsrapportages.

Debiteurenbeheer en incassotraject

Als blijkt dat u debiteuren heeft die in gebreke blijven met het tijdig voldoen van de factuur, kan IFN namens u een incassotraject starten. In de minnelijke fase wordt geprobeerd om uw debiteur te laten betalen. Lukt dat niet dan wordt er een gerechtelijk traject gestart, waarbij de stap naar de rechter wordt gezet. Doet de rechtbank uitspraak en is uw klant veroordeelt om te betalen? Onze specialisten volgen het executietraject op en leggen daar waar nodig beslag op (on)roerende zaken. Ruim 90% van alle vorderingen wordt voor het gerechtelijke traject alsnog betaald. Nadat de betaling is geïnd en/of er sprake is van een betalingsregeling wordt de incassoprocedure beëindigd of tijdelijk opgeschort. De werkwijze is erop gericht om de relatie tussen u en uw klant niet te beschadigen, zodat u ook in de toekomst producten of diensten kunt leveren. Overweegt u uw debiteurenbeheer uit te besteden of heeft u een vraag over incassoprocedures? Neem telefonisch contact op met IFN in Haarlem via
+31 (0)23-553 40 20