Wilt u meer weten over incassobureau rechten? Zonder plichten geen rechten en zonder rechten geen plichten. Dat geldt ook bij een incassotraject. Afhankelijk van het feit of u schuldeiser of schuldenaar bent, heeft u te maken met rechten en plichten. Wanneer u een incassobureau wilt inschakelen om een openstaande vordering te innen, is het goed om van tevoren te bedenken dat u bij wet verplicht bent om de vorderingen te onderbouwen. U moet kunnen bewijzen dat de vordering terecht is. Niet alleen u of de schuldenaar hebben te maken met rechten en plichten, ook een incassobureau heeft rechten waar rekening mee moet worden gehouden.

Incassobureau rechten incassokosten

Wanneer u als schuldenaar te maken krijgt met een incassobureau dan wordt de oorspronkelijke vordering verhoogd met zogenaamde incassokosten. Het bedrag van de incassokosten bedraagt 15% over de eerste € 2.500 met een minimum van € 40. Voordat u deze kosten verplicht bent te betalen, geeft een incassobureau u doorgaans eerst de gelegenheid om de factuur zonder bijkomende kosten te voldoen. De hoogte van de incassokosten is wettelijk vastgesteld. Zo kan het bij een relatief laag factuurbedrag oneerlijk lijken om € 40 aan incassokosten te betalen. Juridisch gezien handelt het incassobureau volgens de wet en staat volledig in zijn recht. Betaald u liever geen incassokosten? Vermijd te late betaling en voorkom dat een schuldeiser de openstaande factuur overdraagt aan een incassobureau. Het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten is sinds 1 juli 2012 van kracht. Oudere vorderingen vallen niet onder dit besluit. Het is incassobureaus ook echter bij deze vorderingen niet toegestaan om buitensporige incassokosten in rekening te brengen. Heeft u het vermoeden dat u te veel incassokosten moet betalen? Teken bezwaar aan bij het incassobureau die de vordering in handen heeft. Communiceren is vaak beter dan de zaak maar op z’n beloop te laten.

Brief incassobureau ontvangen

Op het moment dat u een brief van een incassobureau ontvangt, doet u er verstandig aan om uit te zoeken welke rechten u heeft. Ondanks het feit dat een incassobureau fouten kan maken in het berekenen van de incassokosten of het dreigen met een loonbeslag, is het beter om de brief te bewaren. Als de vordering terecht is en u betaald niet en/of u neemt ook geen contact op met het incassobureau, kan een gerechtelijk traject volgen. In dat geval wordt een dagvaarding bij u betekent. In de dagvaarding staan de datum en tijd vermeld waarop u zich voor rechtbank mag verantwoorden voor de vordering. Meestal spreekt een rechter het vonnis vlot uit, waarna een gerechtsdeurwaarder tot executie over mag gaan en daadwerkelijk beslag legt op uw loon, bezittingen en/of banktegoeden. Bent u het niet eens met de in rekening gebrachte kosten? Maak dit dan schriftelijk kenbaar bij het incassobureau. In de meeste gevallen is het ook mogelijk om tot een aanvaardbare betalingsregeling te komen, waardoor de incasso tijdelijk wordt opgeschort.

Rechten en plichten incassobureau

Het staat een schuldeiser vrij om een openstaande vordering over te dragen aan een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder. Het incassobureau zal namens de schuldeiser de vordering incasseren. Incassobureaus mogen geen duistere manieren toepassen om een schuldenaar tot betaling te dwingen. Zo kan en mag een incassobureau geen beslag leggen en is het goed om op te letten hoe hoog de incassokosten zijn. Op het moment dat u een incassobrief ontvangt en u het niet eens bent met de vordering en/of het verschuldigde bedrag kunt u overwegen juridisch advies in te winnen. Ga altijd in gesprek met het incassobureau of de schuldeiser. Iets doen is meestal beter dan niets doen en u terug te trekken achter de barricades. In overleg gaan en tot een minnelijke oplossing komen is voor de betrokken partijen vaak beter dan wanneer een rechter uitspraak moet doen.

Meer weten over incassobureau rechten?

Wilt u meer weten over de rechten en plichten van een incassobureau, een gerechtsdeurwaarder, een schuldeiser en een schuldenaar? De ervaren medewerkers van Incasso Federatie Nederland geven u uitleg. We laten u zien hoe een incassotraject verloopt en wat wij voor u kunnen betekenen. Zowel ondernemers als particulieren kunnen een openstaande vordering overdragen aan een incassobureau. De werkwijze wordt toegelicht tijdens een adviesgesprek. We lichten u het minnelijke en gerechtelijke incassotraject toe en laten zien hoe u 24/7 online de ingediende vordering kunt volgen. IFN biedt zowel incasso, juridische als gerechtsdeurwaardersdiensten aan. Binnen ons kantoor is ruime ervaring op incassogebied aanwezig. Onze ervaren medewerkers benaderen uw schuldenaar met respect en trachten ten alle tijden de zakelijke relatie niet te beschadigen. Meer weten? Maak een afspraak voor een adviesgesprek.