Wilt u een openstaande vordering uithanden geven aan een incassobureau in Spaarndam? De stap om als ondernemer een incassobureau in te schakelen is niet vanzelfsprekend. Het idee van een incassobureau dat agressief te werk gaat om een vordering te innen is voor velen een doembeeld. Incasso Federatie Nederland gaat op een klantvriendelijke manier te werk om uw debiteur tot betaling over te laten gaan, zodat ook naderhand de zakelijke relatie kan blijven bestaan. Wanneer schakelt u een incassobureau in Spaarndam in en wat kan een incassobureau voor u betekenen?

Werkwijze Incasso Federatie Nederland

Als uw klant een factuur te laat of niet betaald, kunt u een incassobureau in Spaarndam inschakelen. Onze ervaren incassomedewerkers benaderen uw debiteur op een klantvriendelijke, respectvolle manier. Door het uithanden geven van een openstaande factuur, hoeft u zichzelf niet bezig te houden met het versturen van betalingsherinneringen en aanmaningen. Wij ontzorgen u, zodat u weer tijd heeft om te ondernemen en uw bedrijf vorm te geven. Met de uitgebreide juridische kennis en de vasthoudendheid van IFN worden de meeste openstaande vorderingen al in het minnelijke incassotraject geschikt. IFN vordert zowel factureren bij uw zakelijke als particuliere klanten en bij de overheid.

Waarom schakelt u een incassobureau in Spaarndam in?

Op het moment dat u te maken heeft met een klant die niet aan de betalingsverplichting voldoet, heeft u verschillende mogelijkheden om de zaak uithanden te geven:

  • Het inschakelen van een incassobureau voor een minnelijk incassotraject.
  • Een advocaat inschakelen die uw debiteur dagvaart.
  • Het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder voor een gerechtelijk incassotraject.

Als incassobureau is IFN gespecialiseerd in het volgen van de minnelijke incasso. Dat betekent dat onze medewerkers altijd eerst zonder tussenkomst van een rechter, het openstaande bedrag bij uw debiteur vorderen. Wij gaan verder, waar u gestopt bent met het aanmanen. Vaak maakt een betalingsherinnering of een aanmaning meer indruk dan dat u dat doet. Met behulp van een incassobureau geeft u uw debiteur het teken dat u lang genoeg heeft gewacht en dat betaling toch echt wenselijk is. Incassobureaus zijn vaak succesvol binnen het minnelijke traject, omdat debiteuren beseffen dat een gerechtelijk traject hoge bijkomende kosten met zich meebrengt. Daar waar nodig en wenselijk bieden we uw debiteur hulp aan bij het oplossen van betalingsproblemen. Blijft ondanks meerdere aanmaningen en sommaties betaling uit, dan kan een gerechtelijk traject gestart worden. In dat geval betekent een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding bij uw klant. Het gerechtelijke traject wordt uitsluitend na goed overleg met u gedaan.

Wanneer schakelt u IFN in?

Als ondernemer heeft u baat bij een goed en strikt debiteurenbeleid. Uiteraard kunt u dit binnen uw eigen onderneming doen, maar het is ook mogelijk om het debiteurenbeleid uit te besteden aan Incasso Federatie Nederland. Feit is dat veel ondernemers niet graag aandringen bij een klant om een openstaande factuur betaald te krijgen. Zo worden herinneringsfacturen pas laat of niet verstuurd en ondervindt u economische schade door wanbetalers. Onderdeel van goed debiteurenbeheer is het opvolgen van verstuurde facturen en de betalingstermijn. Stuur direct na het verstrijken van de betalingstermijn een herinnering. In de herinnering geeft u uw klant nog eens 7 of 14 dagen de tijd om te betalen. Blijf in contact met de debiteur en vraag of men de herinnering heeft ontvangen. Ook kunt u vragen of de originele factuur aan de aandacht is ontsnapt en daarom is blijven liggen. Vaak blijkt een oplossing mogelijk, zodat u het incassobureau niet hoeft in te schakelen. Blijft de betaling toch uit? Stuur een tweede herinnering voordat u de vordering uithanden geeft. Facturen die gedurende langere tijd, meer dan 60 dagen open staan, zijn vaak moeilijk te verhalen.

Minnelijk incassotraject

Op het moment dat u de factuur uithanden geeft aan IFN, starten onze medewerkers een minnelijk incassotraject. We stellen uw klant zowel schriftelijk als telefonisch op de hoogte van de onbetaalde factuur en vragen naar de eventuele oorzaak. Het gebeurt regelmatig dat een debiteur betalingsproblemen ervaart die in een minnelijke fase opgelost kunnen worden. Het doel van het uithanden geven van een factuur is het betaald krijgen. Daarnaast doen onze gespecialiseerde medewerkers er alles aan om uw klant met respect te behandelen, zodat u ook in de toekomst zaken met elkaar kan blijven doen. Bij zaken die in het minnelijke traject geschikt worden is de kans op herhaling zeer klein. Herhaling kan ook voorkomen worden door het vaststellen van een kredietlimiet. Wilt u meer weten over de incassodiensten van IFN? Maak een afspraak voor een verkennend gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op 023 553 40 20.