Wilt u meer weten over incassobureau tandarts? Het gebeurt regelmatig dat tandartsen facturen te laat of niet betaald krijgen. Wanneer een zorgverzekering de tandartskosten niet dekt, is een patiënt zelf verantwoordelijk voor het betalen van de rekening. Veel tandartsen hanteren een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het een patiënt niet om tijdig te betalen, dan kan in overleg gekozen worden voor een betalingsregeling. Blijft een patiënt ook dan in gebreke? U kunt uw vordering indienen bij een incassobureau. Verschillende collega tandartsen en/of tandartspraktijken zijn u met succes voorgegaan.

Incassobureau tandarts inschakelen

Als tandarts bent u dagelijks bezig met het gezond houden van monden, tanden en kiezen. Met alle veranderingen die zorgverzekeraars en de overheid doorvoeren, is het aantal tandartsbehandelingen dat vergoed wordt variabel. Niet alle ‘cosmetische’ veranderingen of verbeteringen worden als noodzakelijk gezien en de kosten worden veelal niet vergoed. Dat houdt in dat uw patiënt het factuurbedrag zelf betaald. Hier gaat het helaas geregeld fout. Veel tandartsen krijgen te maken met patiënten die een nota veel te laat of helemaal niet betalen. Naast de dagelijkse werkzaamheden, bent u veel tijd kwijt aan het bijhouden van de administratie. Openstaande nota’s zijn hinderlijk en nemen veel energie en werklust bij u weg. Zowel voor losse invorderingen als voor het uitbesteden van debiteurenbeheer kunt u een incassobureau inschakelen. Incasso Federatie Nederland biedt zowel incassodiensten, als juridische, advocatuur en gerechtsdeurwaardersdiensten aan. Onze ervaren medewerkers verzorgen uw debiteurenbeheer van A t/m Z. U heeft geen zorgen meer over het versturen van nota’s en/of het incasseren van nota bedragen. Onderdeel van debiteurenbeheer is het nauwgezet bijhouden van betalingstermijnen en het versturen van herinneringen, aanmaningen en sommaties. Incasso Federatie Nederland neemt u op professionele manier veel werk uithanden, waarbij onze medewerkers uw patiënten respectvol benaderen. IFN staat bekent om de respectvolle manier waarop debiteuren worden behandeld. Als incassobureau of debiteurenbeheerder weten we hoe belangrijk het voor u, als tandarts, is om een vertrouwensband met uw patiënten te waarborgen. We zorgen ervoor dat deze relatie behouden blijft en uw patiënt daadwerkelijk uw patiënt blijft. U heeft overal en altijd, 24/7, inzage in de dossiers die u ter incasso uithanden heeft gegeven.

Slagingspercentage incassobureau tandarts

Patiënten die een brief van een incassobureau ontvangen, zijn daar vaak verbaasd over. Niet iedereen houdt de administratie bij. Het gebeurt regelmatig dat een rekening onopzettelijk aan de aandacht is ontsnapt. 80% tot 85% van alle ingediende vorderingen wordt na het ontvangen van een 14-dagen brief van een incassobureau betaald. Betalingen die binnen de gestelde termijn alsnog worden voldaan, zijn vrij van bijkomende incassokosten. Het bedrag van de incassokosten wordt nadrukkelijk in de brief vermeld. Blijft de betaling uit? Uw patiënt ontvangt vervolgens een aanmaning, waarbij het originele factuurbedrag wordt vermeld en de incassokosten in rekening worden gebracht. Incassokosten mogen eenmalig in rekening worden gebracht. De hoogte is wettelijk vastgelegd. Stelt uw patiënt een betalingsregeling voor? In overleg met u wordt het incassotraject tijdelijk opgeschort. Blijft de patiënt in gebreke? Het traject gaat vervolgens de rechtelijke fase in. De gerechtsdeurwaarder betekend een dagvaarding en de patiënt kan aan de rechter uitleggen waarom er niet betaald is. Gerechtelijke incassotrajecten brengen extra kosten voor onder andere ambtelijke handelingen en griffierechten met zich mee. Als de vordering wordt toegewezen komen ook deze kosten voor rekening van de patiënt. Een rekening van € 450, kan op deze manier en door alle bijkomende bedragen, al snel het drievoudige kosten.

Betrouwbaar incassobureau

Als schuldeiser zoekt u een incassobureau of debiteurenbeheerder voor een succesvolle samenwerking. De manier waarop een incassobureau werkt of de wijze waarop contact met debiteuren wordt onderhouden is vaak van invloed op het slagingspercentage. Een menselijke benadering spreekt aan en maakt dat een debiteur zich eerder welwillend opstelt. Het kan iedereen immers overkomen: een ontvangen rekening niet kunnen betalen. De angst om contact op te nemen met een schuldeiser is vaak groot. Wanneer een vordering uiteindelijk ingediend wordt bij een incassobureau doemt daarbij het beeld van hoge bijkomende kosten op. Neemt uw debiteur contact met ons op? We geven duidelijke uitleg en lichten toe welke mogelijkheden iemand heeft om de betaling in orde te maken. Wordt een betalingsvoorstel gedaan? In overleg met u volgen we de afspraken en houden de betaling in de gaten. Zowel Incasso Federatie Nederland, als u en uw patiënt zijn gebaat bij een passende oplossing, zodat de stap naar de rechter kan worden voorkomen.

Meer weten over incassodiensten?

Heeft u als tandarts te maken met openstaande facturen? Zoekt u een oplossing voor uw debiteurenbeheer? Maak kennis met Incasso Federatie Nederland. U kunt ons telefonisch bereiken op 023 553 40 20.