Bent u benieuwd naar incassobureau werkzaamheden? De werkzaamheden van een incassobureau bestaan voornamelijk uit het innen van ingediende, openstaande vorderingen bij debiteuren. Incassobureaus worden ingeschakeld door ondernemers, maar ook particulieren, die een openstaande vordering hebben. Incassobureau werkzaamheden vangen aan in het minnelijke traject en zijn gericht op het behouden van de zakelijke relatie.

Omschrijving incassobureau werkzaamheden

Als een dossier wordt ingediend bij een incassobureau, bestaan de eerste werkzaamheden uit het schrijven van herinneringsbrieven. De gegevens die in de brief vermeld worden zijn volledig en hebben betrekking op de termijn waarbinnen betaald moet worden en de hoogte van de incassokosten die bij niet betaling in rekening worden gebracht. Blijft een reactie uit? Het incassobureau kan telefonisch contact opnemen met de schuldenaar en/of een laatste aanmaning sturen. De werkwijze is erop gericht om bij betalingsonmacht tot een passende betalingsregeling te komen, zodat een gerechtelijke procedure voorkomen kan worden. Wordt in de minnelijke fase geen oplossing gevonden en betaald ene schuldenaar niet? Het geschil wordt in een gerechtelijke procedure verder gezet. Om hoge bijkomende kosten te vermijden wordt geprobeerd om de debiteur eerder tot betaling over te laten gaan.

Stappenplan werkwijze incassobureau

De werkzaamheden van een incassobureau bestaan dus voor het overgrote deel uit het innen van openstaande vorderingen bij zowel consumenten als bedrijven. De manier van werken kan in een stappenplan omgezet worden:

Stap 1. Een schuldeiser dient een openstaande vordering in bij Incasso Federatie Nederland.
Stap 2. Incasso Federatie Nederland verstuurd binnen 24 uur een eerste herinneringsbrief aan de debiteur.
Stap 3. In het minnelijke traject worden verschillende brieven, aanmaningen en sommaties gestuurd. We kunnen de debiteur ook een aantal keer telefonisch benaderen.
Stap 4. Een ruime meerderheid, 80% tot 85% van de ingediende vorderingen wordt in het minnelijke traject opgelost.
Stap 5. De debiteur betaalt het openstaande bedrag eventueel vermeerderd met incassokosten en wettelijke rente.
Stap 6. De schuldeiser ontvangt het betaalde bedrag.
Stap 7. Het dossier wordt afgesloten.

Verschil deurwaarder en incassobureau

In tegenstelling tot een incassobureau heeft een gerechtsdeurwaarder een wettelijke status. Daar waar een incassobureau geen beslaglegging uit mag voeren, is een gerechtsdeurwaarder daar met een gerechtelijk vonnis wel toe gerechtigd. Een incassobureau en gerechtsdeurwaarder hebben andere werkzaamheden. Veel schuldeisers beginnen een incassotraject met behulp van een incassobureau. Wanneer het incassobureau niet slaagt in het innen van de vordering, kan het dossier aan een deurwaarder worden overgedragen. De deurwaarder stelt een dagvaarding op en betekent deze bij een debiteur. In de dagvaarding staat een zittingsdatum vermeld, waarop de zaak voor de rechter dient. Wil een debiteur niet veroordeeld worden tot het betalen van zowel de binnen- als buitengerechtelijke kosten, dan kan een betalingsregeling worden voorgesteld. Hierdoor kan een zitting opgeschort worden. Blijft betaling uit? De gerechtelijke procedure wordt in dat geval doorgezet. Met een uitspraak van de rechter is een deurwaarder gemachtigd om tot executie over te gaan.

Andere incassobureau werkzaamheden

Incasso Federatie Nederland voert naast incassowerkzaamheden ook andere werkzaamheden uit. U kunt bij ons terecht voor juridisch advies en gerechtsdeurwaardersdiensten. Onze medewerkers voeren kredietwaardigheidsrapportages uit en kunnen u het debiteurenbeheer uit handen nemen. Extern debiteurenbeheer heeft als voordeel dat u zich volledig kunt richten op de bedrijfsvoering. Facturatie, het sturen van herinneringen en het eventueel overgaan tot een incassoprocedure wordt namens u gedaan. IFN staat bekend om de klantvriendelijke werkwijze, waarbij een debiteur altijd klantvriendelijk en met respect wordt benaderd. Vaak heeft het niet of te laat betalen van facturen een oorzaak waar een debiteur niet altijd iets aan kan doen. We zoeken samen naar een oplossing die voor alle betrokken partijen acceptabel is. Wordt een betalingsregeling afgesproken? IFN houdt de stiptheid van de betalingstermijnen nauwlettend in de gaten en gaat tot actie over als de overeengekomen regeling niet wordt nagekomen.

Meer weten over een incassobureau?

Niet veel ondernemers staan te springen bij de gedachte een incassobureau in te moeten huren. Blijft een vordering openstaan dan wekt dat irritaties op. Bovendien kunnen een hoeveelheid van onbetaalde facturen uw bedrijfsvoering in de moeilijkheden brengen. Kies voor een ervaren incassobureau met expertise op juridisch vlak. Incasso Federatie Nederland handelt altijd op een behoedzame manier. We willen graag dat de relatie tussen u en uw debiteur ook na een incassotraject voortgezet kan worden. Bij IFN heeft u 24/7 toegang tot ingediende dossiers en kunt u zien hoe een zaak zich ontwikkelt en/of vorderingen worden gemaakt. Zowel B2B als B2C vorderingen kunnen aan IFN uit handen gegeven worden. Bent u benieuwd hoe Incasso Federatie Nederland u van dienst kan zijn? Neem telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail naar info@incassofederatie.nl. We lichten graag toe welke diensten wij te bieden hebben en hoe we u kunnen ondersteunen.