Zoekt u naar ‘incassobureau wiki’? Vroeger werden incassobureaus vaak en al dan niet terecht geassocieerd met brutaal gebekte tirannen die voor het innen van openstaande rekeningen regelmatig de grenzen overschreden. Grote, brede en vooral boze mannen die met veel uiterlijk vertoon een schuldenaar aanzetten tot betaling. Op dit vlak is veel veranderd. Toch blijven er voldoende vragen over de manier waarop incassobureaus te werk gaan. Een incassobureau wiki beschrijft de manieren waarop een incassobureau ingeschakeld kan worden en hoe u de bonafide van de malafide incassobureaus kunt onderscheiden.

Omschrijving incassobureau wiki

Een incassobureau kan worden ingeschakeld om openstaande vorderingen bij een schuldenaar te innen. In tegenstelling tot een gerechtsdeurwaarder heeft een incassobureau geen bijzondere bevoegdheden. Wanneer de rekening na verschillende aanmaningen en sommaties niet wordt betaald zal de vordering worden overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder die een gerechtelijk traject opstart. Het inschakelen van een incassobureau is niet beperkt tot openstaande facturen van bedrijven. Dossiers van zowel particulieren en de overheid kunnen aan een incassobureau worden overgedragen.

Wanneer schakelt u een incassobureau in?

Klanten die niet betalen zijn een doorn in het oog van ondernemers. Ondanks herhaalde pogingen blijft de betaling uit. Veel tijd gaat verloren aan het sturen van herinneringen, het controleren van de betalingen en het communiceren met een debiteur. Er zijn verschillende externe partijen die u kunnen helpen bij het innen van openstaande rekeningen. Zo kunt u naar een incasso advocaat stappen, direct de stap naar de deurwaarder maken of het dossier overdragen aan een incassobureau. In eerste instantie wordt getracht om tot een minnelijke oplossing te komen. Het inschakelen van een incassobureau heeft voornamelijk psychologische impact bij een schuldenaar. Niemand ontvangt graag een aanmaning van een incassobureau.

Samenwerken biedt voordelen

Veel incassobureaus verzorgen kredietwaardigheidsrapportages. Dit biedt de volgende voordelen:

  • Een kredietwaardigheidsrapportage geeft inzicht in de financiële omstandigheden van een debiteur. Deze informatie kan van invloed zijn op de manier waarop u de betalingstermijn bepaald en de manier waarop een incassodossier wordt opgevolgd.
  • Debiteuren zijn geneigd om sneller te betalen, waardoor vermelding in de databank uitblijft.

Incasso Federatie Nederland heeft een online registratiesysteem. Overweegt u een openstaande vordering uithanden te geven? Het is mogelijk om alle gegevens over uw debiteur en de betreffende nota elektronisch aan te leveren. Heeft u de correspondentie met een debiteur bewaard? Voeg deze toe aan het dossier. Dit voorkomt tijdverlies en de zaak kan op efficiënte wijze worden opgevolgd. Het onlinesysteem maakt het mogelijk om 24/7 de stand van zaken op te volgen.

Wat mag een incassobureau wel en niet?

Incassobureaus zijn wettelijk verplicht zich te houden aan een aantal regels die onder andere van invloed zijn op de incassokosten die in rekening worden gebracht. Iedereen kan en mag een incassobureau oprichten en inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Een incassobureau mag herinneringsbrieven, aanmaningen en sommaties versturen. Het uitbrengen van officiële documenten mag alleen door een gerechtsdeurwaarder gedaan worden. Om een debiteur tot betaling in het minnelijke traject aan te zetten, kan een incassobureau een conceptdagvaarding sturen. Hiermee wordt de schijn gewekt dat een gerechtsdeurwaarder bij het dossier is betrokken. Een conceptdagvaarding is niet meer dan een brief en mag niet vergeleken worden met een officiële dagvaarding die aan een debiteur is betekent. Stelt een debiteur vragen over de vordering of wordt de openstaande rekening betwist? Het incassotraject moet in dat geval worden opgeschort. Pas nadat er duidelijkheid is, mag het traject vervolgd worden.

Vragen incassobureau wiki

Vragen over de kosten die een schuldeiser betaald aan het incassobureau worden, net zoals de hoogte van de incassokosten, vaak gesteld. Incasso Federatie Nederland werkt op basis van no-cure no-pay. Als schuldeiser hoeft u niet te betalen wanneer een openstaande vordering niet wordt geïnd. Incassokosten mogen pas in rekening worden gebracht nadat u een debiteur, consument, een zogenaamde 14-dagen brief heeft verstuurd waarin de hoogte van de incassokosten duidelijk worden vermeld. Wordt de vordering niet betaald in het minnelijke traject en zijn er mogelijkheden voor een succesvolle gerechtelijke procedure? Bij veroordeling door een rechter, wordt een debiteur ook verplicht tot het betalen van zowel de gerechtelijke als buiten gerechtelijke kosten.

Advies incassobureau

Zoekt u een modern, eigentijds incassobureau waar u uw debiteurenbeheer aan uitbesteed? Wilt u meer weten over het incassotraject in zowel de minnelijke als gerechtelijke fase? Incasso Federatie Nederland beantwoord deze en andere vragen tijdens een adviesgesprek. Onze ervaren incasso medewerkers benaderen uw debiteur met respect en trachten deze op klantvriendelijke manier in de minnelijke fase tot betaling over te laten gaan. U kunt ons telefonisch bereiken op 023 – 553 40 20. Dossiers die op werkdagen voor 16.00 uur worden aangeleverd, worden binnen 24 uur opgepakt.