Mag een incassobureau zonder herinnering contact opnemen met een debiteur? Het aantal betalingsherinneringen dat u stuurt, voordat u een incassobureau inschakelt varieert. Er is een verschil tussen zakelijke wanbetalers en consumenten die in gebreke blijven met betalen. Gemiddeld stuurt een bedrijf tussen de één en drie aanmaningen, voordat een incassobureau wordt ingeschakeld.

Betalingsherinnering aan een particulier sturen

De wet maakt onderscheid tussen zakelijke klanten en consumenten. Blijft een particulier in gebreke met het betalen van een factuur voor geleverde diensten en/of een product? U bent als ondernemer verplicht om minimaal één betalingsherinnering te sturen. In deze herinnering dient een termijn van 14 dagen vermeld te worden, waarin de klant tijd heeft om het openstaande bedrag alsnog te betalen. Ontvangt u binnen de genoemde termijn geen reactie of betaling? U kunt overwegen een incassobureau in te schakelen. Wilt u incassokosten in rekening brengen? Let op dat ook dit op de aanmaning of herinneringsbrief moet worden vermeld. Is er geen vermelding van bijkomende incassokosten? De incassokosten mogen niet in rekening worden gebracht. Volgens de Wet Incassokosten zijn de bijkomende kosten een percentage van de vordering, minimaal € 40 en maximaal € 6.775.

Zakelijke betalingsherinnering

Het aanmanen van zakelijke klanten verloopt niet op dezelfde manier als in geval van een particuliere debiteur. U bent niet verplicht om de regels van de Wet incassokosten op te volgen. Op het moment dat de betalingstermijn is verstreken, mag een incassotraject opgestart worden. De meeste ondernemers sturen ook zakelijke relaties eerst een betalingsherinnering vooraleer de gang naar een incassobureau wordt gezet.

Vereisten aanmaningbrief

Stuurt u een klant een aanmaning of herinnering? Met name bij particulieren debiteuren is het belangrijk om met een aantal vereisten rekening te houden:

  • Geef een debiteur na ontvangst van de brief minimaal 14 dagen de tijd om de openstaande vordering, zonder bijkomende incassokosten te voldoen.
  • Vermeld de hoogte van de incassokosten die in rekening worden gebracht als betaling uitblijft. Wordt dit niet vermeld dan mogen de incassokosten niet in rekening gebracht worden.
  • Het sturen van deze zogenaamde 14-dagen aanmaning is verplicht bij consumenten. De regel is niet van toepassing op zakelijke relaties.

Wordt de vordering niet betaald en neemt een debiteur geen contact met u op om een betalingsvoorstel te doen? Dien uw vordering in bij Incasso Federatie Nederland. Onze ervaren incassospecialisten gaan voor u aan de slag. Op werkdagen wordt binnen 24 uur na ontvangst van de vordering een herinneringsbrief of aanmaning naar de debiteur verzonden.

Zakelijk incassobureau zonder herinnering

In geval van een zakelijke relatie die in gebreke is met betalen, kunt u de vordering direct aan ons overdragen. De praktijk heeft uitgewezen dat een ruime meerderheid van de debiteuren tot betaling overgaat bij het krijgen van een brief namens een incassobureau. Vaak is het geen betalingsonwil, maar onzorgvuldigheid en laksheid bij het bijhouden van een administratie. Blijft reactie uit? Na het versturen van een aantal aanmaningen en/of sommaties gaat de vordering het gerechtelijke incassotraject in. Dit wordt schriftelijk bij een debiteur kenbaar gemaakt, waarbij wordt vermeld dat alle bijkomende gerechtelijke- en buiten gerechtelijke kosten eveneens voor rekening zijn van de schuldenaar.

Gerechtelijk incassotraject

Een vordering die in het gerechtelijke incassotraject komt, wordt overgedragen van het incassobureau aan een gerechtsdeurwaarder. Incasso Federatie Nederland biedt naast juridische en incassodiensten ook gerechtsdeurwaardersdiensten aan. Het volledige incassotraject onder een dak. Nadat een vordering wordt overgedragen, zal een gerechtsdeurwaarder vaak eerst een brief sturen naar de debiteur. In de brief staat het traject omschreven en worden de bijkomende kosten nogmaals ter sprake gebracht. Vervolgens wordt een dagvaarding bij de debiteur betekent en dient de zaak voor de rechter. Met een gerechtelijke uitspraak kan de deurwaarder het vonnis executeren. Dit resulteert meestal in een beslaglegging.

Advies incassobureau zonder herinnering

Heeft u regelmatig te maken met klanten, zowel zakelijk als particulier, die te laat zijn met het betalen van verzonden facturen? Als ondernemer zit u niet te wachten op wanbetalers. Besteed daarom het debiteurenbeheer van uw onderneming uit aan Incasso Federatie Nederland. Ook kunt u openstaande vorderingen aan ons overdragen. Onze ervaren incassospecialisten benaderen zowel zakelijke relaties als consumenten met respect en doen er alles aan om het bedrag betaald te krijgen. Hierbij wordt zorgvuldig gehandeld, zodat de zakelijke band tussen u en uw debiteur behouden blijft. Dankzij het online volgsysteem kunt u ingediende vorderingen 24/7 bekijken en zien hoe de stand van zaken is. Bent u benieuwd wat Incasso Federatie Nederland voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Dit kan zowel telefonisch op 023 – 553 40 20, als door het invullen van het contactformulier.