Zoekt u informatie over incassobureau zorgverzekering? Het kan gebeuren dat een maandelijkse nota aan uw aandacht ontsnapt. Zo gebeurt het ook dat u vergeet uw zorgpremie te betalen. Vergissen is menselijk en u loopt de achterstand zo snel mogelijk weer in. Blijft u echter 6 of meer maanden in gebreke met het betalen van de zorgpremie? Uw zorgverzekeraar meldt u in dat geval aan het CAK, maar u kunt ook te maken krijgen met een incassobureau zorgverzekering of een gerechtsdeurwaarder.

Premie zorgverzekering

Bij het niet betalen van de maandelijkse zorgpremie stapt een zorgverzekeraar niet direct naar een incassobureau. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar ontvangt u een aantal herinnerings- en waarschuwingsbrieven. Dit gebeurt bij een achterstand van 2, 4 en 6 maanden. De gevolgen bij uitblijvende betaling worden duidelijk omschreven en in overleg met een zorgverzekeraar kunt u een betalingsregeling overeenkomen. Heeft u een aanvullend zorgpakket? In geval van een betalingsachterstand kan deze aanvulling opgezegd worden. Alleen uw basisverzekering blijft in dat geval over. Komt u met de zorgverzekeraar tot een betalingsregeling? Naast het maandelijkse premiebedrag, lost u de openstaande schuld in termijnen af. Hiermee voorkomt u problemen en extra kosten.

Melding incassobureau zorgverzekering

Heeft u 6 maanden of langer de zorgpremie niet betaald en wordt er geen betalingsregeling getroffen? De zorgverzekeraar meldt u als wanbetaler aan bij het Centraal Administratie Kantoor, CAK. Dat houdt het volgende in:

 • U betaalt de maandelijkse premie én boete aan het CAK, niet aan uw zorgverzekeraar.
 • U blijf verzekerd bij uw eigen zorgverzekeraar.
 • U kunt niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Het enige dat u gedurende de tijd dat u onder het CAK valt, aan uw zorgverzekeraar betaald zijn de kosten die onder het eigen risico vallen.

Betalen bestuursrechtelijke premie

De maandelijkse premie die u aan het CAK betaald, wordt een bestuursrechtelijke premie genoemd en bestaat uit de maandpremie en een boetebedrag. Dat wil zeggen dat een bestuursrechtelijke premie duurder is dan de normale maandelijkse zorgpremie. U ontvangt van het CAK een brief waarin de hoogte van het bedrag genoemd wordt. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. Door het betalen van de bestuursrechtelijke premie, wordt een nieuwe achterstand voorkomen. De reeds bestaande achterstand die u heeft, wordt hiermee echter niet afgelost. Deze dient u terug te betalen aan uw zorgverzekeraar. Een bestuurlijke premie kan op verschillende manieren betaald worden.

 • Betaling via loon of uitkering. Het CAK haalt de premie van uw loon of uitkering af, de zogenaamde bronheffing.
 • Per acceptgiro. Wanneer bronheffing niet mogelijk is dan ontvangt u acceptgiro’s van het CJIB.
 • Via zorgtoeslag. Het CAK kan de premie afhalen van de zorgtoeslag. Als de premie hoger is dan de toeslag, betaald u het restant via een acceptgiro.

Betalingsregeling incassobureau zorgverzekering

Als u de rekeningen van het CAK of uw zorgverzekeraar niet betaald, kunt u te maken krijgen met het CJIB of een incassobureau.

 • CJIB. Het CAK vraagt bij het uitblijven van betaling van de bestuursrechtelijke premie hulp aan het CJIB, die u vervolgens een acceptgiro stuurt. Bij te late betaling kunnen incassokosten in rekening worden gebracht.
 • Incassobureau. Wanneer na 6 maanden nog steeds sprake is van een achterstand, kan de zorgverzekeraar een incassobureau inschakelen. Meestal moet u incassokosten betalen.

Ontvangt u een brief van een incassobureau of een acceptgiro van het CJIB. Controleer of de bijkomende incassokosten kloppen. Wanneer u vermoed dat er iets niet klopt, maakt u hiervan direct melding. Kloppen de genoemde bedragen, maar kunt u het bedrag niet in één betalen? Probeer tot een betalingsregeling te komen die zowel voor u als voor uw zorgverzekeraar acceptabel is.

Zorgverzekering en deurwaarder

Zowel uw zorgverzekeraar als een incassobureau, het CAK en het CJIB kunnen de vordering overdragen aan een gerechtsdeurwaarder als de betaling uitblijft. Een deurwaarder kan bij verschillende situaties gevraagd worden:

 • Premieachterstand.
 • Niet betalen bestuursrechtelijke premie.
 • Niet betalen eigen risico.

Een deurwaarder zal in eerste instantie schriftelijk contact met een wanbetaler opnemen. Vraag om een overzicht van de kosten en controleer of de in rekening gebrachte deurwaarderskosten conform de regelgeving zijn. Wordt de betaling ook na een brief van een deurwaarder niet betaald? Dan betekent de gerechtsdeurwaarder een dagvaarding bij u. Op de vermelde datum dient de zaak voor de rechtbank. Met een toegewezen vonnis gaat de deurwaarder over tot executie. Dat kan onder andere betekenen dat er loon- of boedelbeslag wordt gelegd.

Meer weten over incassobureau en zorgverzekeraars?

De manier waarop een zorgverzekering omgaat met wanbetalers is grotendeels vastgelegd in richtlijnen van de overheid. Online vindt u meer informatie over hoe het CAK te werk gaat bij het innen over bestuursrechtelijke premies.