Ondanks een strak en consequent debiteurenbeheer komt het helaas toch bij bijna elke onderneming voor dat vorderingen niet binnen de gestelde betalingstermijn worden betaald. Heel vervelend, temeer omdat wanbetaling de liquiditeit van een onderneming in gevaar kan brengen. Een efficiënt en effectief incassobeleid is daarom onontbeerlijk.

Incasso’s kunnen bedrijven veel tijd kosten. Tijd die meestal beter aan andere zaken kan worden besteed. Daarom kunt u van de diensten van Incasso Federatie Nederland gebruik maken. Hét kantoor dat in staat is snel en doeltreffend en slagvaardig openstaande vorderingen te incasseren, met de intentie de relatie tussen de onderneming en debiteur niet te schaden. Behalve het bedrag van de te innen vordering zal ook de vermogensschade geïncasseerd worden, bestaande uit gederfde wettelijke handels- of consumenten rente en wettelijke buitengerechtelijke incassokosten. Wij vertrellen u graag meer over de wettelijke basis voor het verhalen van uw vermogensschade.